Yazar: admin

24
Ara
2018

Farklı Bitki Sıklığı ve Mepiquat Chloride Uygulamasının Normal Ekim Zamanında Pamuğun (Gossypium hirsutum L.) Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi

Harran Ovasında yürütülen bu çalışma Farklı bitki sıklığı ve mepiquat chloride (MC) uygulamasının normal ekim zamanında pamuğun…

24
Ara
2018

Pamukta Verticillium Solgunluğu Hastalığına Dayanıklılık ve Bazı Tarımsal Özelliklere İlişkin Melez Gücünün Saptanması

Bu çalışma, pamukta Verticillium solgunluğu hastalığına dayanıklılık ve bazı tarımsal özelliklere ilişkin değerler ve melez gücünün saptamak…

24
Ara
2018

Amik Ovası Yüzey Sularında Amonyum, Nitrat, Fosfor ve Ağır Metal Kirliliği

Bu çalışmada, Türkiye’nin en önemli tarımsal üretim alanlarından biri olan Amik Ovası’nın yüzey sularının özelliklerinin belirlenmesi ve…

24
Ara
2018

Bazı Yaygın Mürdümük Çeşitlerinde Kuraklık Stresinin Çimlenme Ve Fide Gelişimine Etkisi

Bu araştırma 3 yaygın mürdümük (Lathyrus sativus L.) çeşidinin (Eren, İptaş ve Karadağ) farklı kuraklık düzeylerindeki çimlenme…

24
Ara
2018

Bazı Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.) Çeşitlerinde Tuz Stresinin Çimlenme ve Erken Fide Gelişimi Üzerine Etkisi

Bu çalışma, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Fizyolojisi Laboratuvarında yürütülmüştür. Araştırmada APPLE GL, ECOLOCIG, BARMINTON ve…

24
Ara
2018

Hatay Ve Tekirdağ İlleri Bağ Alanlarında Odun Dokusunda Deformasyona (Rugose Wood) Neden Olan Virüslerin Serolojik Ve Moleküler Yöntemlerle Saptanması Ve Karakterizasyonu

Bağ yetiştiriciliğinin oldukça önemli olduğu Hatay ve Tekirdağ illerinde yetiştirilen farklı bağ çeşitlerinde odun deformasyonuna neden olan…

24
Ara
2018

Seçilmiş Bazı Köpekdişi Ayrığı [Cynodon dactylon(L.) Pers. var. dactylon] Hatlarında Ot Kalitesinin Belirlenmesi

Bu çalışma, 2013 ve 2014 yıllarında seçilmiş köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon(L.) pers var. dactylon] hatlarında ot verimi…

24
Ara
2018

Farklı Orijinli Lif Kabağı Popülasyonlarının Verim ve Bazı Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi

Bu çalışma Samandağ/Hatay koşullarında, farklı orijinli (Tayland, Singapur, Endonezya ve Vietnam) lif kabağı popülasyonlarının verim, verim öğeleri…

24
Ara
2018

Mersin İlinde Koyun Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Bazı Verim ve Yapısal Özellikleri

Bu çalışmada Mersin ili genelinde koyun yetiştiriciliğinin mevcut yapısının ve sorunlarının tespiti ile bu sorunların çözümü için…

24
Ara
2018

Kırıkhan İlçesindeki Taban Suyu Derinliğindeki Değişimin CBS ile Analizi

Taban suyunun bitki kök bölgesinde yükselmesi, tarımsal üretimin azalmasına neden olur. Verimin azalması yanında, tuzluluk ve sodyumluluk…

24
Ara
2018

Gaziantep İlinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri I. Koyun Yetiştiriciliği

Bu çalışma, Gaziantep ilinde koyun yetiştiricilerinin üretimdeki mevcut durumunu ve işletmelerin yapısal özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada,…

24
Ara
2018

Türkiye’de Yaşanan Biçerdöver Kazaları Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye’de 10 milyon ha’dan fazla alanda tahıl, mısır, soya ve ayçiçeği hasadı yapan 17 000’inin üzerinde biçerdöver bulunmaktadır….

24
Ara
2018

Türkiye'de Yollarda Meydana Gelen Römork Eklenmiş İki-Tekerlekli Traktör (Patpat) Kazaları

Türkiye'de yollarda meydana gelen römork eklenmiş iki tekerlekli traktör (Patpat) kazaları artış eğilimindedir. Bu çalışma; kazaları ve…

24
Ara
2018

Türkiye’de Büyükbaş Hayvancılığın Durumu ve Yıllara Göre Değişimi

Tarım sektörünün ülke ekonomisi içindeki payı ülkelere göre farklılık göstermektedir. Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun ülkeler ekonomik…

30
Kas
2018

Denizel Kaynaklardan Elde Edilen Biyoaktif Maddeler ve Kozmetik Alanında Kullanımı

Deniz suyu ve deniz canlıları her zaman insanlara sağlık ve güzellik getirmiştir. Bu canlıların terapötik etkileri çok…

30
Kas
2018

Laktik Asit Bakterilerinin Balıklarda Büyüme Performansı Üzerindeki Etkileri

Probiyotikler sindirim kanalında mikroflora dengesini düzenlemek, patojenik mikroorganizmaların gelişimini önlemek, bu yolla yemden yararlanmayı artırmak için hayvan…

30
Kas
2018

Eğirdir Gölü Su Kalitesinin Trofik Durum İndeksleriyle Belirlenmesi

Bu çalışmada; Ülkemizin 2. büyük tatlısu gölü olan Eğirdir Gölü’nün su kalitesinin trofik durum indeksleriyle belirlenmesi amaçlanmıştır….

30
Kas
2018

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Tıbbi Bitkilerin Anestezik Olarak Kullanımı

Su ürünleri yetiştiriciliğinde anestezik veya sedatifler; sakinleştirme, balıkları hareketsiz bırakma ve uzun süreli nakiller için gereklidir. Günümüzde…

30
Kas
2018

Karadeniz’deki (Samsun, Ordu, Giresun) İskorpit (Scorpaena porcus Linnaeus, 1758) Balığının Biyolojisi

Bu çalışmada, Karadeniz Bölgesi’nde dağılım gösteren iskorpit balığının (Scorpaena porcus) biyolojik özelliklerini belirlemek amacıyla; Samsun, Ordu, Giresun…

30
Kas
2018

Akdeniz için Kupesin Boops boops (Perciformes: Sparidae) Maksimum Boyu

27 Mart 2018 tarihinde Güllük Körfezi’nde 55 m derinlikte çamurlu dip yapısında 402 mm TL (ağırlık 986…

30
Kas
2018

İzmir’in Farklı Bölgelerinde Satışa Sunulan Midye Dolmaların Mikrobiyolojik Kalitesi

Bu çalışmanın amacı İzmir’in üç farklı bölgesinde marketlerde satışa sunulan midye dolmaların mikrobiyolojik kalitesi ve tüketime uygunluğunun…

30
Kas
2018

Erken Çocukluk Döneminde Balık Eti Tüketiminin Sağlıklı Gelişim Açısından Önemi

Erken çocukluk dönemi (0-8 yaş) insan gelişimin en hızlı olduğu ve dikkat gerektiren dönemidir. Bu dönem fiziksel,…

30
Kas
2018

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yetiştiriciliğinde Görülen Spironucleosis Enfeksiyonlarının Tedavisinde Artemisia campestris (L)’in Kullanımı

Bu çalışmada, Artemisia campestris (L) bitkisi etanol ekstraktının yavru gökkuşağı alabalıklarında görülen Spironucleosis (Hexamitiasis) enfeksiyonları üzerine in…

30
Kas
2018

Ege ve Akdeniz Bölgesindeki Gökkuşağı Alabalıklarından İzole Edilen Flavobacterium psychrophilum Suşlarının Fenotipik Ve Genetik Farklılıklarının Belirlenmesi

Bu çalışma ile Akdeniz bölgesinde bulunan 14 farklı gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) işletmesinde Flavobacterium psychrophilum’un…

30
Kas
2018

Kurbağa Hastalıkları

Kurbağa eti birçok dünya mutfağında yerini almış gıda değeri yüksek bir besin kaynağıdır. Evcil hayvan, eğitim ve…

30
Kas
2018

Yumuşak Kabuklu Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguis): Yuva parametreleri ve yeni bir yuvalama alanı

Türkiye’de bulunan Trionyx triunguis (Yumuşak Kabuklu Nil Kaplumbağası) yuva parametreleri ile ilgili batı Akdeniz sahillerinde yapılan az…

30
Kas
2018

Türk Mutfağında Su Ürünleri Kültürü ve Önemi

Günümüzde beslenmeye dayalı yürütülen çalışmalarda insanların nasıl sağlıklı ve dengeli beslenebileceği yönündeki araştırmalar dikkati çekmekte ve üzerinde…

30
Kas
2015

Suriye’de Sığır ve Kuzu Besiciliğinde Teknik ve Ekonomik Performansın Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi

Bu çalışma Suriye’de geleneksel ve iyileştirilmiş besleme uygulamalarının kuzu ve sığır kuzu ve sığır performansları üzerine teknik…

30
Kas
2015

Farklı Büyütme Koşullarında Tutulan Siyah Alaca Düvelerin İlk Laktasyon Süt Verimi ve Döl Verim Özellikleri

Süt sığırcılığında düve yetiştirme yatırım maliyetlerinin geri dönüşümü açısından çok önemlidir. Damızlık düvelerin işletmelerde 22-24 aylık yaşlarda…

30
Kas
2015

Diyarbakır İl Merkezinde Satışa Sunulan Yumurtaların Bazı İç Kalite Özellikleri ve Kolesterol İçeriği Üzerine Bir Çalışma

Mevcut çalışma Diyarbakır İl merkezinde satışa sunulan farklı kabuk rengindeki yumurtaların tüketiciye sunuşta iç kalite ve kolosterol…

30
Kas
2015

Görsel Kümelenme Eğilimi Değerlendirmesi ve R’de Uygulaması

Bölümleyici kümeleme algoritmalarında girdi olarak küme sayısı parametresi kullanılmakta ve kümelemenin başarısı büyük ölçüde analiz öncesi seçilen…

30
Kas
2015

Kuluçkalık Yumurtaların Dezenfeksiyonunda Kullanılan Doğal Ürünler

Etçi ve yumurtacı damızlıkların performansı, genetik seleksiyonla birlikte kuluçka teknolojileri ve bakım ve beslemede uygulanan yeni yöntemlerle…