Aylar: Aralık 2020

31
Ara
2020

At dişi ve Sert Mısırda Yaprak Sıyırma ve Uç Almanın Verim ve Bazı Tane Özelliklerine Etkisi

Çalışma; mısırda yaprak sıyırma, uç alma ve ikisinin birlikte uygulamalarının tane verimi ve bazı tane özelliklerine etkisini…

31
Ara
2020

Kısıntılı ve Tam Sulama Koşullarında Verim ve Lif Kalitesi Bakımından Üstün İleri Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Hatlarının Seleksiyonu

Bu çalışma, F8 generasyonunda pamuk (Gossypium hirsutum L.) döl sıraları arasından verim ve lif kalitesi bakımından üstün…

31
Ara
2020

Kullanım Sürecinde Değerlendirilmesi, Malatya Kent Meydanları Örneği

Kent meydanları, yoğun ve oldukça hareketli kent yaşamının en önemli öğelerinden biridir. Gün içerisinde kentliler tarafından dinlenmek,…

31
Ara
2020

Tıbbi Amaçlı Kullanılan Terminalia chebula ve Terminalia citrina Bitkilerinin Kurutulmuş Meyvelerinde Antiradikal, Antibakteriyel ve Mutajenik Aktivite Analizleri

Terminalia cinsi üyeleri Combretaceae familyasındandırlar. Cinse ait yaklaşık 250 tür bulunmaktadır. Bu türler içerisinde özellikle Terminalia chebula…

31
Ara
2020

Farklı Kullanım Alanlarındaki Bitkisel Kompozisyonların Bitkisel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi

Bitkisel kompozisyonlar oluştururken, ölçü, renk, form ve doku özellikleri açısından farklılıklar veya benzerlikler gösteren bitki türleri seçilerek…

31
Ara
2020

Memecik Zeytin Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Etilenin Etkisi

Bu çalışmada, Memecik zeytin çeliklerinin köklenmesi üzerine etilenin etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 10 farklı bitki büyüme düzenleyici…

31
Ara
2020

Samsun İli Batı Parkı’nın Peyzaj Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Kent parkları, kentsel açık yeşil alan sisteminin önemli bir öğesidir. Kent insanı için sağladığı aktif ve pasif…

31
Ara
2020

Uskumru, Palamut ve Levrek Balıklarının Fırında Pişirme İşlemi Sonrasında Kalan Balık Sularının Yağ Asidi İçeriğinin Belirlenmesi ve Balık Suyu Çorbası Yapımında Kullanımı

Bu çalışmada, fırında pişirme işleminden sonra tepside kalan balık (uskumru, palamut ve levrek) sularının yağ asidi içeriği…

31
Ara
2020

Yerel Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Tane Verimi, Verim Unsurları ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Bu araştırma, karasal iklimlerin karakteristik özelliğini taşıyan Gümüşhane ili Şiran ekolojik koşullarında Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinden…

31
Ara
2020

Görüntü İşleme ve Enstrümental Metot Kullanarak Carassius gibelio’da Meydana Gelen Fiziksel Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi

Bu çalışmada soğuk şartlar altında depolanan Carassius gibelio’da meydana gelen fiziksel ve duyusal değişimler belirlenmiş ve görüntü…

31
Ara
2020

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Yem Tedarikçi ve Süt Alıcı Tercihlerinin Belirlenmesi: İzmir ve Manisa Örneği

Süt sığırcılığı işletmeleri açısından yem tedariği ve süt satışı tercihleri önemli kararladır. Bu çalışmanın temel amacı İzmir…

31
Ara
2020

Mardin İlinde Satışa Sunulan Endüstriyel ve Geleneksel Yöntemle Üretilen Yoğurtların Kalite Kriterlerinin Araştırılması

Bu çalışmada Mardin ilinde satışa sunulan yoğurtların kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri yönünden incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada geleneksel yöntemle…

31
Ara
2020

Bitkilerde Hareket, Davranış ve Zeka

Çevreye uyum sağlama ve esneklik kavramlarında bitkilerin davranışı konusunda gelişmekte olan bitki nörobiyolojisi alanında yapılan çalışmalar bitki…

31
Ara
2020

Aydın Ekolojisinde Yetiştirilen Bazı Erik Çeşitlerinde Çiçek Tozu Kalite ve Kantitesinin Belirlenmesi

Aydın, erik üretiminde Can erikleri ve Japon erikleri çeşitleri ile ilk sıralarda yer almakta, ancak ilde verim…

31
Ara
2020

Farklı Buğday Genotiplerinde Kalite Parametrelerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Bu araştırma, bazı ekmeklik buğday çeşit ve hatları ile yerel çeşitlerin kalite parametrelerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada…

31
Ara
2020

Kentsel Kamusal Mekanların Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma: Aydın-Tataristan Bugulma Parkı, Türkiye

Parklar barındırdıkları bitki örtüsü ile kent ekosistemine, sundukları rekreasyonel olanaklarla da kentlilerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı…

31
Ara
2020

Bazı Allium Türlerinin Morfolojik Ölçümleri, Stoma ve Polen Özellikleri ile Polen Canlılığının Belirlenmesi

Allium türleri çok çeşitli alanlarda kullanılmasına karşın Doğu Anadolu Bölgesi’nde baharat, kan şekerini düzenleyici, bağırsak sorunlarını giderici,…

31
Ara
2020

Erciş Üzüm Çeşidinde Farklı Ürün Yükü ve Etefon Dozlarının Verim ve Kalite ile Bazı Biyokimyasal Özellikler Üzerine Etkileri

Bu araştırma, Erciş üzüm çeşidinde farklı ürün yükü ve etefon dozlarının verim ve kalite ile bazı biyokimyasal…

31
Ara
2020

Arbusküler Mikorizal Fungus ve Kurşun (Pb) Uygulamalarının Patlıcan Fide Gelişimi ve Besin Alımı Üzerine Etkileri

Bitkilerin gelişimini olumsuz etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerden biri de fide döneminde bitkiye toksik etkiye sebep…

31
Ara
2020

Manyetik Bileşiklerin Sera Koşullarında Hıyarın Büyüme ve Verimine Etkileri

Bu çalışma, farklı konsantrasyonlarda manyetik nano-kitosan (MNK) ve nano-Fe3O4 (NF)'nin hıyarın (Cucumis sativus L. cv.' Negin') büyüme…

31
Ara
2020

Tarsus Koşullarında Yetiştirilen Domat, Gemlik ve Sarı Ulak Zeytin Çeşitlerinin Farklı Tozlayıcı Koşullarındaki Pomolojik Özellikleri

Zeytin yetiştiriciliğinde, meyve iriliği özellikle sofralık açıdan değerlendirme yapıldığında önem taşımaktadır. Bununla birlikte üreticiler hem verimin hem…

31
Ara
2020

Türkiye’deki Kerevit (Pontastacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Üretimi İçin Trend Analizi ve Tahmin Modellerinin Karşılaştırılması

Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki kerevit üretiminin eğilimlerini değerlendirmek ve geleceğe yönelik tahmin modelleri geliştirmektir. Farklı trend analizi…

31
Ara
2020

Tuz Stresi Altındaki Mısır Bitkilerinde Eksojen Askorbik Asit Uygulamasının Etkileri

Tuz stresi (50 mM NaCl) altındaki mısır (Zea mays L.) genotipinde (ADA9510) eksojen askorbik asit uygulamasının temel…

31
Ara
2020

Batman Merkez İlçede Yetiştirilen Dut Türlerinin Fenolojik, Pomolojik ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Bu çalışma 2017-2018 yılları arasında Batman merkez ilçede yetiştiriciliği yapılan Morus alba L., Morus nigra L. ve…

31
Ara
2020

Hakkari Bölgesinden Temin Edilen Tereyağı ve Sadeyağların Bileşimlerinin Karşılaştırılması

Yapılan bu çalışmada, Hakkari bölgesinden elde edilen tereyağı ve sadeyağların bazı özelliklerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Tereyağı…

31
Ara
2020

Ultrases Ön İşleminin Elma Dilimlerinin Kurutma ve Rehidrasyon Karakteristikleri ile Mikroyapısına Etkisinin Araştırılması

Bu çalışmada, ultrasonik ön işlem uygulamasının elma dilimlerinin sıcak hava ile kurutulması, rehidrasyon özellikleri ve mikro yapısında…

31
Ara
2020

Fungus Taksonomisinde DNA Barkodlamasının Kullanılması

Günümüzde toplam 1.5 milyon olduğu tahmin edilen fungus türünün %10’undan daha azı tanımlanmıştır. Moleküler biyolojideki son gelişmeler…

31
Ara
2020

Tarım İşletmelerinde Mekanizasyon Kullanımının Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi

Tarım işletmelerinde verimlilik başta tohum, gübre, ilaç, işgücü ve mekanizasyon girdilerinin verimliliklerinin artırılmasıyla sağlanmaktadır. Bu girdiler arasında…

31
Ara
2020

Toprak İşlemesiz Koşullar Altında Agrochernozyemlerin Temel Fiziksel Özelliklerindeki Değişimler

Tarım, Başkurdistan Cumhuriyeti'nde (Rusya) ekonominin önde gelen dallarından biridir. Toprağın uzun süreli tarımsal kullanımı, toprağın humus birikimi…

31
Ara
2020

Tüketicilerin Market Markalı Ürünleri Tercih Etme Nedenlerinin Belirlenmesi

Bu çalışmada Kırklareli İli Lüleburgaz ilçesinde yaşayan tüketicilerden anket yolu ile elde edilen veriler kullanılmıştır. Anket yapılacak…

31
Ara
2020

Gıda İsrafının Davranışsal Belirleyicileri; Tokat İli Örneği

İsraf, sosyal bir durum olmakla birlikte büyük ekonomik ve çevresel sonuçlar doğurabilen bir sorun olarak görülmektedir. Gıda…

31
Ara
2020

Aç-Kapa Pratik Çarpma Yöntemi

Bu çalışmada, bilinen zihinden çarpma tekniklerinin hepsini kapsayan, adına aç-kapa pratik çarpma yöntemi diyeceğimiz, bir çarpma tekniği…

31
Ara
2020

Tokat İli Kazova Bölgesi Yaprak Üretimi ve Pazarlama Sorunları

Dünya’ da elverişli iklim kuşağı üzerinde yer alan Türkiye, çok eski ve köklü bir bağcılık kültürü ile…

31
Ara
2020

Resim İşleme İle Sprey Kalitesinin Belirlenmesi

ÖZET: Sprey yöntemi ile kimyasalların (yağ, ilaç, koku, gıda, temizlik malzemesi…) yüzeylere püskürtülmesi sıklıkla hayatın her alanında…

31
Ara
2020

Konsol Kirişlerde %20 Demir Tozu Katkı Maddesi Kullanımının ve Etriye Aralığı Değişiminin Yapısal Davranışına Etkisi

Bu çalışma kapsamında, basit eğilmeye maruz olan ve %20 demir tozu katkı maddesi kullanılarak üretilen denge altı…

31
Ara
2020

Farklı Isıtma Sürelerinin Kuşburnu Pulpu ve Konsantresinin Özelliklerine Etkisi

Bu çalışmada kuşburnu meyvesinin pulpa işlenmesi sırasında uygulanan farklı ısıl işlem/ekstraksiyon sürelerinin (20, 30 ve 40 dk)…

31
Ara
2020

Ticari Olarak Satışı Yapılan Baharatlar ve Kuru Meyvelerin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Bu araştırmada; Tokat ilindeki ticari piyasada satışı yapılan baharat ve kuru meyvelerin bazı kalite özelliklerinin incelenmesi ve…

31
Ara
2020

Toprak Sıkışması Ölçüm Sistemleri ve Son Görülen Teknolojik Gelişmeler

Toprak sıkışması, kök büyümesi ve bitki çıkışı için önemli bir fiziksel sınırlayıcı faktördür ve dünya çapında ürün…

31
Ara
2020

Ticari Olarak Üretilen Sade Tahin Helvalarının Bazı Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Bu çalışmada, ülkemizde ticari olarak üretim yapan bazı firmalara ait Tokat ilindeki süper marketlerde satışı yapılan sade…

31
Ara
2020

Keten (Linum usitatissimum L.)Bitkisi Tohumlarının Genel Özellikleri

Ülkemiz ve dünya için ticari anlamda önemli endüstriyel bitkilerden biri olan keten (Linum usitatissimum L.) Linaceace familyasının…

31
Ara
2020

YANIKLI HASTALARDA AĞRI, ANKSİYETE VE UYKU SORUNLARI YÖNETİMİNDE KULLANILAN TAMAMLAYICI UYGULAMALAR

Bu çalışmanın amacı yanıklı hastalarda ağrı, anksiyete ve uyku sorunları yönetiminde kullanılan tamamlayıcı uygulamaların etkinliğini değerlendiren deneysel…

31
Ara
2020

Potansiyel MAO-B İnhibitörü Olarak Propargil Yan Zinciri İçeren Yeni Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu

Bu çalışma kapsamında, propargil grubunun Monoaminoksidaz-B (MAO-B) enzimi üzerindeki potansiyel inhibitör etkinliği dikkate alınarak bazı yeni propargil…

31
Ara
2020

Onkolitik Virüs ile Matematiksel Tümör Modeli

Besin, sağlıklı hücreler, tümör hücreleri ve onkolitik virüs arasındaki etkileşim için verilen dört boyutlu matematiksel model [29],…

31
Ara
2020

Lif Katkılı Betonlarda Fiber Oranının Basınç Dayanımına Etkisinin Deneysel ve Nümerik İncelenmesi

Günümüzde hızla gelişen teknolojinin sonucu olarak, insanların daha rahat yaşam bulabilecekleri kentsel yaşamı tercih etmeleri, betonarme çok…

31
Ara
2020

Düşme Tespit Sistemlerinde Aktivite Sınıfı Sayısının Etkisinin Araştırılması

Bu çalışmada, yaşlı bireyler için geliştirilen düşme tespit sistemlerinde, makine öğrenmesi tabanlı sınıflandırıcılarda sınıf sayısının azaltılmasının doğruluk…

31
Ara
2020

Yüksek Basınç Uygulamasının Et ve Et Ürünlerinin Güvenliği ve Raf Ömrü Açısından Rolü

Yüksek basınç (YB) ilk olarak 19. yüzyılın sonunda malzeme kimyası alanında tanıtılmıştır. Gıda endüstrisinde ilk yüksek basınç…

31
Ara
2020

Mikro Silika Dolgulu Yüksek Dayanımlı Betonun Mekanik Özelliklerine Ön Isıtmanın Etkisi

Silis dumanı içeren betonun erken yaş sıcaklığı, silis dumanı yüzeyinin hızlı reaksiyon gösterme ve mukavemeti artırma eğilimi…

31
Ara
2020

AZ91, AS91 ve AM90 Magnezyum Alaşımlarının Aşınma ve Isıl Davranışları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Bu makale, AZ91, AS91 ve AM90 (Mg-9Al-X) döküm magnezyum alaşımlarının aşınma direnci ve termal davranışları üzerine karşılaştırmalı…

31
Ara
2020

Kanser Teşhisi için Makine Öğrenmesi Tekniklerine Dayalı Yeni Bir Sınıflandırma Metodu

İnsan ölümlerinin en büyük nedenlerinden biri kanserdir. Kadınlar arasındaki kanser ölümlerinin başlıca sebebi ise meme kanseridir. Bu…

31
Ara
2020

Cam Ambalaj Üretiminin Çevresel Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi

Sürdürülebilirlik anlayışının gittikçe önem kazanması ile hızla gelişmekte olan ambalaj sektörü üretim sektörünün sürdürülebilirliğinin arttırılabilmesi için önemli…