Yazar: admin

01
Mar
2021

Farklı Sıcaklıklarda Yapılan Isıl İşlemlerin Titanyum-Nikel Filmlerin Kristal Yapısına Etkisinin Araştırılması

Titanyum-nikel filmler sahip oldukları şekil hafıza özelliği ve süper elastiklik özellikleri sayesinde son yıllarda giderek artan bir…

01
Mar
2021

Numerical Investigation on Heat Transfer and Hydraulic Performance of Al2O3-Water Nanofluid as a Function of Reynolds Number and Flow Velocity

This study numerically investigates the heat transfer and hydraulic performance of Al2O3-water nanofluids flowing through a horizontal…

01
Mar
2021

Magnezyum ve Alaşımlarının Otomotiv Endüstrisindeki Önemi ve Uygulamaları

Dünya petrol rezervlerinin hızla tükenmesi, artan yakıt ekonomisi talepleri ve egzoz emisyon değerlerine getirilen yasal sınırlamalar otomotiv…

01
Mar
2021

Güçlendirilmiş Bakır Esaslı Kompozit Malzemelerin Mikroyapı ve Sertlik Özellikleri

Deneysel olarak yapılan bu çalışmada, toz metalurjisi metodu kullanılarak Cu-Mo/SiCp metal matrisli kompozit malzeme imal edilmiştir. Bakır…

01
Mar
2021

The Double (G^( ^' )/G,1/G)-Expansion Method and Its Applications for Some Nonlinear Partial Differential Equations

The double (G^( ^' )/G,1/G)-expansion method is used to find exact travelling wave solutions to the fractional…

01
Mar
2021

Examining the Function of Meromorphic with Using the Linear Convolution Operator

In this study, it is mentioned that meromorphic functions are univalent functions that are analytical everywhere. Complex…

01
Mar
2021

Exact Solutions of the Two Dimensional KdV-Burger Equation by Generalized Kudryashov Method

In this article, the generalized Kudryashov method which provides the exact solutions is examined. It is possible…

01
Mar
2021

Determination of Field Use Changes by Using Landscape Metrics: “Erzurum City Example”

The human increases environmental pressures and consumes resources. Therefore; Landscapes are also changed by natural events or…

01
Mar
2021

Smartphone Application in Turkish Agriculture Sector

In parallel with the development of technology, there have been changes in information acquisition, communication, agricultural production…

01
Mar
2021

Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerinin İklim Değişikliği Algısı ve Adaptasyonu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Analiz: Karaman İli Örneği

Tarımsal üretim büyük oranda iklime dayanmaktadır ve iklim son zamanlarda sürekli değişmektedir. Bu çalışma, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin…

01
Mar
2021

Tarım Sektörü Hisse Senetlerinden Oluşan Portföy Riskinin Monte Carlo Simülasyonu ile Hesaplanması

Sermaye piyasasında fiyat dalgalanmalarının neden olduğu belirsizlik yatırımcılar açısından risk oluşturmaktadır. Bu riski yönetebilecek çeşitli yöntemler bulunmaktadır….

01
Mar
2021

Şanlıurfa Bölgesinde Farklı Yıllarda Çırçırlanmış Pamuğun Lif Kalitesine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi

Pamuğun kalite standartlarının yıllar itibari ile tespit edilmesi gereklidir. Çünkü pamuk endüstriyel bir üründür dolayısıyla verimin yüksek…

01
Mar
2021

II. Ürün Mısır Yetiştiriciliğinde Farklı Gübre Kaynaklarının Verim ve Besin Elementleri İçeriğine Etkisi

Bu çalışma, Mardin ilinin Artuklu ilçesine bağlı Göllü köyünde iki yıl süreyle 2015 ve 2016 yıllarında 2….

01
Mar
2021

Türkiye florası Hypericum taksonları ve endemik bir tür olan H. heterophyllum Vent.'deki morfo-agronomik özelliklerin popülasyon içi varyasyonu

Hypericum L., Clusiaceae (= Guttiferae) ailesinin bir üyesidir. Türkiye florasında 49'u endemik olmak üzere Hypericum' un 98…

01
Mar
2021

Yem Bezelyesi ile Yulafın Farklı Oranlarda Karıştırılması ile Elde Edilen Silajların Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Hayvancılık için gerekli olan kaba yem ihtiyacı çayır ve meralar ile tarla tarımından elde edilen yeşil ot,…

01
Mar
2021

Borik Asit Katkılı Poliakrilonitril-ko-Vinil Asetat Polimerinden Elektroçekim Yöntemiyle Nanolifli Tekstil Yüzeylerinin Üretimi ve Termal Karakterizasyonu

Bu çalışmada, poliakrilonitril-ko-vinil asetat (P(AN-VAc)) içerisine farklı oranlarda borik asit katkılanarak nanolifli tekstil yüzeyleri üretilmiş ve borik…

01
Mar
2021

Tıbbi Bitki Olarak Kullanılan Malva sylvestris L. ve Alcea rosea L. Türlerinin Antioksidant Enzim, Fenolik Madde ve Bitki Besin Element İçerikleri

Tıbbi ve aromatik bitkilerin, farklı kullanım alanlarını değerlendirebilmek için içerdikleri antioksidan, fenolik ve besin element miktarlarının bilinmesi…

01
Mar
2021

Kırmızı Etin Gevrekleştirilmesinde Kuru ve Yaş Olgunlaştırma Yöntemleri

Et günlük hayatta vücuda alınması için gerekli olan biyolojik değeri yüksek esansiyel aminoasitler gibi besin maddelerini yeterli…

01
Mar
2021

Süt Kalitesi Üzerine İşletme Yapı ve Yönetimlerinin Etkileri

Bu araştırma Erzurum’da faaliyet gösteren süt sığırcılığı işletmelerindeki ineklerden alınan süt örneklerinden belirlenen somatik hücre sayısı (SHS),…

01
Mar
2021

Fungal Fermantasyonu ile Elma ve Domates Posasının Besleme Değerinin Artırılması

Bu çalışmada biyoreaktör kullanılarak Aspergillus niger (A. niger) ile elma ve domates posasının katı-faz fermantasyonu yöntemiyle besleme…

01
Mar
2021

Microwave Boriding to Improve the Corrosion Resistance of AISI 304L Austenitic Stainless Steel

In this study, the corrosion behaviors of AISI 304L austenitic stainless steel samples were subjected to pack-boriding…

01
Mar
2021

NRK-52E Hücre Serisinde Timokinon İndüklü PI3K/AKT/mTOR Yolak Aktivasyonu

Çalışma birçok hastalığın geleneksel tedavisinde kullanılan Nigella sativa (çörek otu)’nın önemli içeriliklerinden biri olan ve bazı ilaçların…

01
Mar
2021

Bazı Tescilli Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Simple Sequence Repeats (SSRs) Markörler ile Karakterizasyonu

Nohut (Cicer arietinum L.) dünya çapında yetiştirilen ve ekonomik açıdan önemli olan yemeklik baklagil bitkisidir. Bu çalışmada,…

01
Mar
2021

Vangölü Havzası Yerel Tir Popülasyonları İle Bazı Buğday Çeşitlerinin Çimlenme Özellikleri ve Karakterler Arası İlişkilerin Belirlenmesi

Bu araştırma Vangölü Havzasındaki yetiştiricilerden temin edilen 6 yerel tir popülasyonu ile 5 tescilli buğday çeşidinin çimlenme…

01
Mar
2021

2019 Yılında Türkiye’deki Partikül Madde (PM10) Kirliliğinin Değerlendirilmesi

Şehirlerdeki hava kalitesinin belirlenmesi ve temiz hava eylem planlarının oluşturulması için hava kirleticilerinin konsantrasyonları sürekli olarak ölçülmeli…

01
Mar
2021

A Theoretical Study of 2-hydroxyethyl Substituted NHC Precursors Containing ortho–, meta– and para– methylbenzyl: Global Reactivity Descriptors and Prediction of Biological Activities

In this work, three 2-hydroxyethyl substituted N-heterocyclic carbene (NHC) precursors containing ortho–, meta– and para– methylbenzyl fragments…

01
Mar
2021

Erzincan İli Kiraz Bahçelerindeki Zararlı ve Faydalı Türler ile Önemli Zararlı Türlerin Doğada Görülme Zamanı ve Zarar Belirtileri

Bu çalışma, 2016-2018 yıllarında Erzincan ilinde kiraz bahçelerindeki zararlı, faydalı türler ile önemli bazı zararlı türlerin doğada…

01
Mar
2021

Akseki (Antalya) Bölgesinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Satureja cuneifolia Ten.’nın Farklı Toplama Zamanlarına Ait Uçucu Bileşenlerinin Belirlenmesi

Satureja L. Lamiaceae familyasının önemli bir cinsi olup, Türkiye’de 5’i endemik olmak üzere toplam 15 tür (16…

01
Mar
2021

Growth and Characterization of TiO2 Thin Films by PLD Technique

In this work, the structural, optical and electronic properties of TiO2 thin films grown on glass substrate…

01
Mar
2021

Çift Pimli ve Yapıştırmalı Kompozit Plakalarda Farklı Yapıştırıcı Türleriyle Gerilme Analizi

Bu çalışmada çift pim bağlantısı uygulanmış ve farklı yapıştırıcı türleri ile yapıştırılmış ve farklı oryantasyon açılarında tabakalı…

01
Mar
2021

Türkiye Demiryolları Karbon Ayak İzinin Temel Bileşen Analizi Destekli Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Tahmini

Günümüzün en büyük problemlerinden birisi çevresel kirleticiler ve etkileridir. Çevresel kirleticilerin tabanına inildiğinde birçok sektör inceleme altına…

01
Mar
2021

Beyaz Baş Lahanada (Brassica oleracea var. capitata. L) Ebeveyn Hatların Kombinasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi

Bu araştırmada Türkiye sebze üretiminde önemli bir paya sahip olan beyaz baş lahanada pazar değeri yüksek, sarmalık…

01
Mar
2021

Bir Bacillus clausii İzolatı Dört Farklı Pektinolitik Aktiviteye Sahip Görünmektedir

Bakteri kaynağı olarak Koyulhisar (Sivas, Türkiye) elma bahçesi toprak örnekleri kullanıldı. Elde edilen izolatlar tür düzeyinde kısmi…

01
Mar
2021

Horseradish Peroksidaz Nano Biyokatalizörü İle Hidrokinon’un Polimerleştirilmesi

Bu araştırmada, Fe2+ iyonlarının horseradish peroksidaz (HRP) enzimiyle oluşturduğu çiçek şekilli hibrit nano biyokatalizörün (HRP-Fe2+), hidrokinon’un polimerleşmesi…

01
Mar
2021

Sulu Çözeltilerde Hg2+ Tespiti için Sinnamaldehit Türevi Bir Kolorimetrik Sensör

Ağır metal iyonları insan gıda zincirine girdiklerinde insanın merkezi sinir sistemine, karaciğerine, böbreğine, kemiğine ve dişlerine ciddi…

01
Mar
2021

Ecballium elaterium’un Farklı Kanser Hücre Hatlarına Karşı Sitotoksik Aktivitesi

Bu çalışma kapsamında, halk arasında acı kavun olarak bilinen Ecballium elaterium’un, bazı kanser hücre hatlarına karşı sitotoksik…

01
Mar
2021

Artemisia absinthium Bitki Ekstraktından Altın Nanopartiküllerin Çevre Dostu Hızlı Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerin Uygulanması

Nanopartiküller, üstün özelliklerinden dolayı birçok alanda kullanılmaktadır. Son zamanlarda, bu parçacıkların çevre dostu sentez yöntemleri kullanılarak üretilmesi…

01
Mar
2021

Polietereterketon ve Kompozitlerinin Polyester Matrisli Termoset Kompozit Malzemesine Karşı Aşınma ve Sürtünme Performanslarının İncelenmesi

Bu çalışma, elektriksel kontak kesici uygulamalarında kullanılabilecek aşınmaya dayanıklı en iyi polimer veya polimer kompozit çiftini bulmayı…

01
Mar
2021

Doğal Elyaf Takviyeli Grafen Nanoplatelet Dolgulu Epoksi Matrisli Kompozitlerde Abrazif Aşınma

Son yıllarda düşük maliyet, biyobozunurluk, hafiflik gibi özelliklerinden dolayı doğal elyaf takviyeli kompozitler bazı alanlarda sentetik elyaf…

01
Mar
2021

Süt ve Süt Ürünlerinde Bulunan Biyoaktif Peptitler ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Proteinler insan sağlığı için önemli organik maddeler olup, vücut için gerekli tüm aminoasitleri sağlamaktadırlar. Süt proteinleri çok…

01
Mar
2021

Simulation of NMR Hyperfine Structure Constant for AB2, A2B2 and A2B3 Systems

The energy matrices of molecules of AB2, A2B2 and A2B3 type have been calculated for three different…

01
Mar
2021

Endemik Kertenkele Türü, Anatololacerta danfordi (Günther, 1876)’nin Kış Aktivitesi

Türkiye’nin Isparta ilinin Sütçüler ve Aksu ilçelerinde Toros Kertenkelesi, Anatololacerta danfordi (Günther, 1876)’nin bir kış aktivitesi iki…

01
Mar
2021

Genişletilerek Düzenlenmiş Kudryashov Yöntemi ile İki Fiziksel Modelinin Hareketli Dalga Çözümleri

Bu makalede, matematiksel fizikte yer alan Schrödinger denkleminin özel durumları olan Biswas-Milovic denklemi ve Gerdjikov-Ivanov denklemini çözmek…

01
Mar
2021

Malatya İlindeki Atık Plastiklerin Dizel Motor Yakıtı Olarak Değerlendirilmesi

Bu çalışmada, Malatya ilindeki atık plastiklerin geri dönüşümünün sağlanması ve geri dönüşümü yapılan atık plastiklerin sıvılaştırılarak bir…

01
Mar
2021

Küresel Kuantum Noktasında Hidrostatik Basınç ve Dielektrik Sabitinin 2p Uyarılmış Durum Bağlanma Enerjisi ve Yabancı Atom Self-Polarizasyonuna Etkisi

GaAs/Ga1-xAlxAs küresel kuantum noktasında, hidrostatik basınca bağlı dielektrik sabitinin 2p uyarılmış durum bağlanma enerjisi ve yabancı atom…

28
Şub
2021

Erkenci Üzüm Çeşitlerinde (Vitis vinifera L.) Embriyo Kültürü ve Embriyo Canlılığı Üzerine Çalışmalar

Embriyo kültürü ıslah çalışmalarına entegre edilerek çalışmaların etkinliğini arttıran ve kombinasyonlar üzerinde oluşan olumsuzlukları aşmaya yarayan bir…

28
Şub
2021

Nişasta Bazlı Potansiyel Prebiyotiklerin Belirlenmesi için Fourier-Transform Kızılötesi Spektroskopisinin Kullanımı

Probiyotikler, konağın homeostazını korumak için patojenlere karşı koruma, bağışıklık ve diyet bileşiklerinin metabolizması gibi birçok kritik işlevde…

28
Şub
2021

Kahramanmaraş Biber Alanlarından İzole Edilen Toprak Bakterilerinin Phytophthora capsici’ye Karşı Etkisinin Belirlenmesi

Kahramanmaraş ilindeki biber ekim alanlarındaki biber bitkilerinden daha iyi gelişmiş sağlıklı bitkiler seçilerek kök bölgelerinden köklerle birlikte…

28
Şub
2021

Doğal Mantar Tricholoma imbricatum’un Antioksidan Potansiyeli ve Element İçerikleri

Bu çalışmada dogal mantar Tricholoma imbricatum (F.) P.Kumm.’un antioksidan ve oksidan seviyeleri belirlenmiştir. Ayrıca bünyesinde biriktirdikleri Cu,…

28
Şub
2021

Osmaniye ili Nar Bahçeleri'nde Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)’nin Mevsimsel Popülasyon Dalgalanmaları ve Zarar oranları

Akdeniz meyve sineği (AMS), Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae), ülkemizde narın önemli bir zararlısıdır. Çalışma 2012-2013 yıllarında…