Yazar: admin

30
Ara
2020

Silisyumun Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Tuz (NaCl) Stresini Azaltmadaki Etkisi

Bu çalışma, farklı tuz (NaCl) dozu uygulamaları (kontrol, 50, 100 ve 150 mM) altında yetiştirilen fasulyede (Phaseolus…

30
Ara
2020

Cuscuta babylonica Aucher'in Lice Domates Genotipinin Kimyasal Bileşiklerine Etkisi

Domates (Lycopersiconesculentum L.) beslenmede en çok kullanılan ürünlerden biridir. Fakat, parazit bitki saldırısına bağlı olarak önemli verim…

30
Ara
2020

Ekmek Üretiminde Farklı Turunçgil Aldebolarının Kullanım İmkanları

Turunçgil kabukları atık olarak görülse de, özellikle albedo kısmı, ihtiva ettiği lif içeriğiyle gıda endüstrisinde değerlendirilebilme potansiyeline…

30
Ara
2020

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Antep Fıstığı Yetiştirilen Bazı Alanların Topraklarında Borun (B) Kimyasal Fraksiyonları ve Toprak Özellikleri İle İlişkisi

Bor bitkiler için gerekli mikro bitki besin elementlerinden birisidir. Topraklarda borun hangi toprak bileşenleri ile ilişkili olduğunun…

30
Ara
2020

Fenoksietanol ve Açlık Süresinin Japon Balığının (Carassius auratus) Taşınmasında Stok Miktarına Etkisi

Bu çalışmada fenoksietonolün juvenil Japon balığında (3.87 g ve 4.05 cm) 30 dakika ve 15 saat süreli…

30
Ara
2020

Orta Anadolu Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Zararlı Türlerin Belirlenmesi

Sebzeler tüm yıl taze olarak tüketilen önemli besin grupları arasında yer almaktadır. Son yıllarda yaprağı yenen sebzelerde…

30
Ara
2020

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamındaki Genç Çiftçi Hayvancılık Projelerinin Verimliliğinin Araştırılması

Bu çalışma Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiş olan Genç Çiftçi Projesi uygulamasının Hatay ölçeğinde değerlendirilmesi için…

30
Ara
2020

Aspir (Charthamus tinctorius L) Genotiplerinde Fide Devresi Kuraklığının Tohum Verimi, Yağ Oranı ve Yağ Verimine Etkileri

Bu çalışmada, ilkbahar kuraklığının sıklıkla görüldüğü Konya ilinde, doğal şartlarda oluşan fide devresi (rozet devresi) kuraklığına karşı…

30
Ara
2020

Pakistan Karachi sahillerinden Holothuria (Mertensiothuria) leucospilota türünde (Brandt, 1835) Hg değerlendirmesi

Bu çalışmanın amacı, Karachi kıyısında seçilen iki bölgede sediment, yüzey deniz suyu ve Holothuria leucospilota kasları ve…

30
Ara
2020

Biyoloik Gübrelerin Heritage Ahududu Çeşidinde Bazı Fizyolojik Tepkiler Üzerine Etkileri

Rosacea familyasının Rubus cinsine ait olan ahududu, hem insan sağlığı açısından faydaları hem de sanayi ve sofralık…

30
Ara
2020

Ahlat ve Böcekte Kitosan ile Kaplamanın Etkisinin Belirlenmesi

Ahlat (Pyrus elaeagnifolia)’ın yüksek şeker oranına sahip olması, depo zararlıları ve böceklerin bu besine ilgisini arttırmaktadır. Kitosan…

30
Ara
2020

Tıbbi Bitkilerden Elde Edilen Uçucu Yağların Kimyasal Bileşimi ve Gal Oluşturan Bitki Patojeni Bakteriyel Hastalık Etmenlerine Karşı Antibakteriyel Etkinlikleri

Bu çalışmanın amacı, farklı bitki türlerinden elde edilen uçucu yağların kimyasal bileşimini ve gal (ur) oluşturan bitki…

30
Ara
2020

Bingöl’den Yeni Bir Çalımsı Dianthus (Caryophyllaceae) Taksonu, Türkiye

Bingöl’den (Türkiye) toplanan Dianthus hymenolepis Boiss. subsp. bingolensis, bilim dünyası için yeni bir alttür olarak tanımlandı. D….

30
Ara
2020

Türkiye'den Alysseae Tribusunun (Brassicaceae) 21 Temsilcisinin Petiyol Anatomisi

Bu çalışma, Türkiye'den Alysseae tribusunun 5’i endemik 21 temsilcisinin petiyol anatomisini ayrıntılı olarak sunmaktadır. İncelenen taksonlarda, petiyol…

30
Ara
2020

Afşin ve Elbistan İlçelerinde Toplumun Termik Santrallerin Çevreye ve İnsan Sağlığına Etkileri Konusundaki Görüşleri

Bu çalışmanın amacı; Afşin ve Elbistan ilçe merkezleri ile kırsal alanlarında ikamet eden bireylerin, ilçelerinde kurulu olan…

30
Ara
2020

Diyabetik Ratlarda Zakkum (Nerium oleander L.) Çiçeği Etanolik Liyofilize Ekstresinin Eritrosit Frajilite, Hematolojik ve Antioksidan Etkilerinin Araştırılması

Bu çalışma streptozotosin (50 mg kg-1) ile Tip 1 diyabet oluşturulan ratlarda zakkum (N. oleander) çiçeğinden elde…

30
Ara
2020

Kültür Gökkuşağı Alabalıklarında (O. mykiss) Frigoribacterium faeni ve Lactococcus garvieae’nin Neden Olduğu Karma Enfeksiyon

Bu çalışmanın amacı, bakteriyolojik ve histopatolojik metotlar ve moleküler yöntemler kullanarak Karadeniz Bölgesi’ndeki bir baraj gölünde yetiştiriciliği…

30
Ara
2020

Antalya İlinde Üreticilerin Damla Sulama Desteği Almasını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Bu çalışma, Antalya ilinde damla sulama desteği alan ve almayan işletmeler üzerinde yürütülmüştür. Her iki üretici grubunun…

14
Ara
2020

Dijital Çağda Neden Bir Kent Sürdürülebilir Akıllı Şehir Olmalıdır?

20. Yüzyılda tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişin hızlanması dünyada şehirleşme oranını hızla arttırmıştır. Yüzyılın sonlarında ortaya çıkan…

14
Ara
2020

Doğada Kendiliğinden Yetişebilen Bitkilerden Doğal Kauçuk Üretimi: Derleme

Dünya genelinde 2020 yılı içinde gelişen pandemi süreci insan hayatını ve ülkeleri derinden etkilemiştir. Ülkeler ekonomik ve…

14
Ara
2020

Yaşamın Farklı Alanlarında Mittag-Leffler Fonksiyonu

Bu çalışmada kesirsel kinetik denklemin farklı çözümlerinde karşımıza çıkan ve eksponansiyel fonksiyonu genelleyen Mittag-Leffler (ML) fonksiyonu ele…

14
Ara
2020

Elektromekanik Yükle Tahrik Edilen Yumuşak Dielektrik Elastomerin Sıcaklık Karakterizasyonu

Dielektrik elastomerler(DE), bir elektrik alanına maruz kalarak büyük deformasyonlar sağlaması, canlı kasına benzemesi ve sensör olarak kullanılabilmesi…

14
Ara
2020

Volkanik Cürufun Agrega olarak Beton Üretiminde Değerlendirilmesi

Bu çalışmada, volkanik cürufun agrega olarak kullanılmasıyla elde edilen hafif betonların ısıl ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Volkanik…

14
Ara
2020

Kayıcı Tekneler İçin Yalpa Sönümleyici Cayro Sistemlerinin Kullanımı

Bir deniz aracının tasarımı, imalatı ve teslimi aşamalarında göz önünde bulundurulması gereken temel klaslama kurallarına ek olarak;…

14
Ara
2020

Priming Uygulamalarının Farklı Gelişim Dönemlerindeki Patlıcan Tohumlarının Canlılık ve Kalitesi Üzerine Etkisi

Bu araştırmada, Kemer 27 patlıcan çeşidine ait tohumların hidropriming (HP), osmopriming (OP) ve termopriming (TP) uygulamalarının tohum…

14
Ara
2020

DC04 Kalite Sac Malzemelere Temper Haddeleme ile Pürüzlülük Transferinde Yağlayıcının Etkisinin İncelenmesi

Soğuk haddeleme üretim sürecinin son aşaması olan temper haddeleme işleminde sac malzemelerin yüzeyine özel pürüzlendirilmiş merdaneler ile…

14
Ara
2020

Bazı Fungisitlerin Şeker Pancarı Kök Çürüklüğü ve Çökerten Etmeni Rhizoctonia solani’ ye Karşı Etkileri

Konya bölgesi ülkemizde şeker pancarı üretiminin 1/3’ ünden fazlasını elinde tutan oldukça önemli bir şeker pancarı üretim…

14
Ara
2020

Bazı Dayanıklı Şeker Pancarı Çeşitlerinin Rhizoctonia spp.’ye Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Şeker pancarında fide ve kök çürüklüklerine sebep olan fungal hastalıklar, bu bitkide önemli verim ve kalite kayıplarına…

14
Ara
2020

İç Ortamlarda Robot Konumlarının Anlamsal Sınıflandırılması için 2B Lazer Verisi ile PointNet++ Uygulaması

Son yıllarda, robotlar tarafından yapılması beklenen görevlerin çeşidi ve sayısı her geçen gün artmaktadır. Örneğin, hastane ve…

14
Ara
2020

Alan Kullanımı/Arazi Örtüsü Değişiminin Mekansal ve Zamansal Analizi: İzmir/Türkiye Örneği

Çalışmanın amacı 1990 ve 2019 yılları arasında nüfus artışı ile birlikte hızlı kentleşmenin yaşandığı İzmir ili Karşıyaka,…

14
Ara
2020

Online Ödeme için Servis Odaklı Mimari Yaklaşımı Uygulaması: Atatürk Üniversitesi Bilgi Sistemi Örneği

Servis odaklı mimari (SOA) hizmetlerden oluşur ve tipik olarak bir ağ üzerindeki diğer bileşenlere koordineli bir şekilde…

14
Ara
2020

Doğu Karadeniz Bölgesindeki Hidroelektrik Santrallerin (HES) Kapasite Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Ülkemiz su potansiyeli açısından dünyada önemli bir yere sahip olup, farklı bölgelerinde Baraj Hidroelektrik Santraller yer almaktadır….

09
Ara
2020

Kök Bölgesi Sınırlamasının Domates (Lycopersicon esculentum) Bitkisinin Gelişimi Ve Verimine Etkileri

Bu çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Alanı içerisinde bulunan 120 m2’lik plastik örtüye…

09
Ara
2020

Bombus Arılarında Koloni Gelişim Özellikleri Bakımından Varyasyonun Süper Kız Kardeş Ana Arıların Oluşturduğu Kolonilerde İncelenmesi

Bombus terrestris kolonileri arasında koloni yaşamı ve gelişim özellikleri bakımından gözlenen varyasyona etki eden faktörlerin incelendiği araştırmalar…

09
Ara
2020

Yağ Gülü Koşnili Rhodococcus Perornatus Cockerell & Parrott (Hemiptera: Coccidae)’Un Popülasyon Değişiminin Ve Bazı Bitki Koruma Ürünlerinin Etkinliğinin Belirlenmesi

Isparta ili yağ gülü üretim alanlarında ekonomik açıdan zarara neden olan Rhodococcus perornatus Cockerell & Parrott’un popülasyon…

09
Ara
2020

Biberde Kurşuni Küf Mücadelesinde Alternatif Uygulamalar

Bu çalışmada, patojen inokulasyonundan önce veya sonra uygulanan kalsiyum oksit, kalsiyum polisülfit, mikrogranül kükürt, Reynoutria spp. ekstraktı…

09
Ara
2020

Daraltılmış Yuva Alanı Bombus Arılarında Koloni Dinamiklerini Nasıl Etkiler?

Bu çalışmada Bombus terrestris kolonilerinde yuva alanının daraltılmasının ana ve erkek arı üretim zamanı ve bu bireylerin…

09
Ara
2020

Şeker Mısır İle At Dişi Mısır Kendilenmiş Hatları Arasındaki Melezlerin Bazı Agronomik Performanslarının Belirlenmesi

Araştırma, 2016-2017 yıllarında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme alanında kurulmuştur. Denemenin amacı, kendilenmiş şeker…

09
Ara
2020

Denizli İlinde Kekik Üretimi Yapan İşletmelerin Sosyo – Ekonomik Yapısı ve Sorunları

Bu çalışmanın amacı, Denizli ilindeki kekik üretiminde bulunan işletmelerin sosyo-ekonomik yapılarının incelenmesi ve sorunlarının belirlenmesidir. Çalışma alanı…

09
Ara
2020

Toprak Neminin Toprak Karbondioksit Emisyonu Üzerine Etkisi

Sera etkisi oluşturan gazlardan biri olan karbondioksit gazının topraktan emisyonunu etkileyen birçok etmen vardır. Bunlardan bazıları, toprak…

09
Ara
2020

NİJERYA'DA SORGHUM GIDA GÜVENLİĞİ

Çalışma, Nijerya'da sorgumun gıda güvenliğini 1961 ile 2018 yılları arasında değişen yıllık zaman serisi verilerini kullanarak incelemiştir….

09
Ara
2020

Organik Gübreleme ile Birlikte Azaltılmış Azotlu Gübre Uygulamalarının Patateste (Solanum tuberosum L.) Verim ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Bu araştırma çiftlik gübresi, gül posası ve azot uygulamalarının patateste verim parametreleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla Isparta…

09
Ara
2020

BAZI SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu çalışma silajlık mısır çeşitlerinin verim ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2018 ve 2019 yıllarında Isparta…

09
Ara
2020

Farklı Toprak Sıcaklıkları ile Azalan Toprak Neminin Toprağın CO2 Üretimine Etkisi

Başlangıçta doygunluğun %60’ına ulaşıncaya kadar sulanan bir toprağın farklı sıcaklıklardaki atmosfer içerisinde bulunması halinde CO2 emisyonunda meydana…

09
Ara
2020

Sera Yetiştiriciliğinde Farklı Renklerdeki Sera Örtü Malzemelerinin Bitki Gelişimine Etkileri: Domates (Solanum Lycopersium) Örneği

Bu tez çalışması, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi deneme alanında bulunan taban alanı…

04
Ara
2020

YÜKSEKÖĞRETİMDE AKREDİTASYON

Bu çalışmanın amacı, bir yükseköğretim kurumunun ya da herhangi bir programının, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde belirli performans…

04
Ara
2020

İNTERNET GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN KALİTE SÜRECİNE YANSIMASI: BARTIN ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ

Yükseköğretimde kaliteyi sağlamaya yönelik program akreditasyonu; değişen koşul ve ihtiyaçlar çerçevesinde programların sürekli iyileştirilmesini, yükseköğretimde hareketliliğin kolaylaşmasını,…

04
Ara
2020

PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNDE TANINIRLIK VE İNGİLTERE’DE PROGRAMLARIN AKREDİTASYON SÜRECİ

Akreditasyon, farklı meslek disiplinleri için farklı süreçler ile tanımlansa da, özünde aynı dili konuşmak ve asgari düzeyde…

04
Ara
2020

PEYZAJ MİMARLIĞI ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KALİTE VE AKREDİTASYON SÜREÇLERİNE ÖĞRENCİ KATILIMI

Akreditasyon, bir kurumun, hizmetin veya bireyin, ihtiyaç duyulan bir hizmeti sunabilmesi için onun olanaklarının, kapasitesinin, tarafsızlığının, yetkinliğinin…

04
Ara
2020

ECLAS – LE:NOTRE TUNING PROJESİ BAĞLAMINDA PEYZAJ MİMARLIĞI YETERLİLİKLERİ VE AKREDİTASYON

Avrupa Birliği Bologna Sürecinin bir unsuru olan Tuning Projesi ile eğitim-öğretim ve dolayısıyla alınan diplomaların karşılıklı olarak…