Yazar: admin

02
Mar
2021

Ödeme Terminallerinde PCI PTS Standartlarına Uygun Özgün Güvenlik Çözümü Gerçeklemesi

Ödeme terminalleri (EFT-POS) üzerinden finansal ve kişisel veriler geçtiği için dışarıdan müdahale ile bilgilerin ele geçirilememesi çok…

02
Mar
2021

Organik Malç Uygulamalarının Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri

Bu çalışma, Türkiye’nin Doğu Akdeniz Bölgesinde yarı-kurak iklim koşullarında buğday yetiştirilen arazilerde organik malç uygulamalarından buğday samanının…

02
Mar
2021

Makine Öğrenmesi Kullanarak Çağrı Merkezine Gelen Çağrıların Tahmin Edilmesi

Çağrı merkezi, bir kuruluş için çok sayıda telefon görüşmesini idare edebilecek şekilde donatılmış bir ofistir ve aramaları…

02
Mar
2021

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi Seçimi

Günümüzde işletmeler rekabet ortamına ayak uydurabilmek için maliyet, kalite, verimlilik, değişen iş koşullarını önceden tahmin edebilme gibi…

02
Mar
2021

Passion Fruit Marmalade Recipe with and without seeds in Colombia, South America

Colombia is the third largest passion fruit producer of the world after Brazil and Ecuador. The aim…

01
Mar
2021

Farklı Baharatlar Kullanılarak Üretilen Kalamar Esaslı Atıştırmalıkların Duyusal Değerlendirmesi

Türkiye’de satışa sunulan çok sayıda atıştırmalık ürün olmasına karşın, bu ürünlerin çoğunun beslenmeye katkılarının olmadığı literatürde belirtilmektedir….

01
Mar
2021

Meriç Delta Balıklarında Toksik Metal Birikimlerinin Değerlendirmesi: Muhtemel İnsan Sağlığı Riskleri

Meriç Deltası Türkiye’nin Trakya bölgesinde yer alan dünya çapında öneme sahip sulak alanlardan biridir. Delta içinde yer…

01
Mar
2021

Japon Balığı (Carassius auratus) Gonad ve Viseral Organları Üzerine Bisfenol S’nin Toksik Etkileri

Bisfenol A (BPA), polikarbonat plastiklerin ve epoksi reçinelerinin üretiminde kullanılan çevresel bir kirleticidir. Bununla birlikte bisfenol S…

01
Mar
2021

Yeme İlave Edilen Sumak (Rhus coriaria L.)’ ın Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss)’ nın Spesifik Olmayan Bağışıklık Tepkisi, Hematoloji ve Vibrio anguillarum’ a Karşı Direnç Üzerine Etkisi

Bu çalışmanın amacı, yem katkı maddesi olarak farklı düzeylerde kullanılan sumak (Rhus coriaria L.) meyvesi tozunun gökkuşağı…

01
Mar
2021

Türkiye’den Metacyclops subdolus Kiefer, 1938 (Copepoda, Cyclopidae)’un İlk Kaydı

Kopepod örnekleri Aydıncık İlçesi (İçel, Türkiye) Gilindire Mağarası'ndaki gölden toplanmıştır. 1 rotifer, 1 kopepod ve 1 amfipod…

01
Mar
2021

Bazı Lesepsiyen Kardinal Balıklarının (Apogonid türler) Kuzeydoğu Akdeniz’deki (Antalya, Türkiye) Dağılımları ve Boy-Ağırlık İlişkileri

Kuzeydoğu Akdeniz (Antalya Körfezi ve Finike Körfezi) trol balıkçılığında ıskarta türler olarak yakalanan Kardinal balıklarından Ostorhinchus fasciatus…

01
Mar
2021

Karadeniz’in Güney-doğu Kıyılarında Mezgit Balığının, Merlangius merlangus Besin Kompozisyonu

Bu çalışmada, Karadeniz'in güney-doğu kıyılarındaki mezgit, Merlangius merlangus balıklarının besinleri ve besleme alışkanlıkları mevsimsel olarak araştırılmıştır. Bu…

01
Mar
2021

Türkiye ve Üç Komşu Ülkenin Hygrobatidae Koch, 1842 (Hydrachnidia: Acari) Türlerinin Faunal Çeşitliliği ve Dağılımı

Bu çalışmada, Türkiye ve üç komşu ülkenin Hygrobatidae türlerinin dağılımı, habitat tercihleri ve endemizm oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır….

01
Mar
2021

Ebu Kefalinin Üreme Biyolojisi, Planiliza abu (Heckel, 1843), Karun Nehri, Güneybatı İran

Planiliza abu'nun (Mugilidae) üreme biyolojisi, Kasım 2016'dan Eylül 2017'ye kadar Ahvaz, Karun Nehri'nde yerel balıkçılar tarafından trolle…

01
Mar
2021

Yeni bir Ürünün Fizikokimyasal Kompozisyonu ve Bazı Kalite Parametreleri: Tüketime Hazır Karides

Bu çalışmada, karides etine dumanlama ve marinasyon işlemi uygulanarak su ürünleri tüketimine alternatif bir ürün geliştirilmeye çalışılmıştır….

01
Mar
2021

Ilıman Bir Türkiye Nehir Havzasında Dere Su Kalitesinin Çok Değişkenli Analiz ve Biyolojik Yaklaşımlarla Değerlendirilmesi

Bentik algler indikatör türler içerir. Özellikle lotik ekosistemlerin ekolojik yapısının belirlenmesinde çok iyi bir göstergedir. Günümüzde insan…

01
Mar
2021

Diyetteki Doğal Zeolitin (Klinoptilolit) Gökkuşağı Alabalığının (Onchorynchus mykiss, Walbaum 1792) Büyüme ve Bazı Kan Parametreleri Üzerindeki Etkileri

Bu çalışma, genç gökkuşağı alabalığı (Onchorynchus mykiss) diyetlerine farklı seviyelerde doğal zeolit (klinoptilolit) eklenmesinin büyüme performansı ve…

01
Mar
2021

Zencefil (Zingiber officinale) ve Nar Kabuğunun (Punica granatum) Monogenean Parazitlerden Dactylogyrus sp.’e Karşı Antiparazitik Aktivitesinin In vitro Olarak Belirlenmesi

Monogenean parazitlerden Dactylogyrus sp., sazanlarda (Cyprinus carpio) yaygın olarak bulunan en tehlikeli patojenlerden biri olarak kabul edilir….

01
Mar
2021

Kirlenmiş Alanlardan Toplanan Akdeniz Midyesi'nin Ratlarda İmmünohistokimyasal Metotla Hepatotoksik Etkisi

Midye (Mytilus Galloprovincialis), tatlı ve tuzlu su ortamını kirleten tüm faktörleri biriktirebilen sucul organizmalardır. Çanakkale Boğazı uzun…

01
Mar
2021

Camili Vadisi’ndeki (Artvin, Türkiye) bazı akarsuların larval Simuliidae (Insecta, Diptera) türlerinin ekolojik gereksinimleri

Bu çalışma, Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Camili (Macahel) bölgesinde gerçekleştirilmiştir….

01
Mar
2021

Farklı Zamanlarda Yapılan Yaprak Alma ve Uç Alma Uygulamalarının Üzümde Tane Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Bu araştırmada yaprak alma ve uç alma uygulamalarının 110R anacı üzerine aşılı Michele Palieri çeşidinin tane özellikleri…

01
Mar
2021

Uzun ve Siirt Antepfıstığı Çeşitlerinde Hasat Öncesi Ethephon Uygulamasının Hasat Mekanizasyonuna Etkisi

Bu çalışma bitkiler üzerinde olgunlaştırıcı etkisi bulunan ethephon isimli hormonun antepfıstığı (Pistacia vera L.) makinalı hasat üzerine…

01
Mar
2021

MFKK Özniteliklerine Eklenen Logaritmik Enerji ve Delta Parametrelerinin Yaş ve Cinsiyet Sınıflandırma Üzerindeki Etkileri

Konuşmacıların yaş ve cinsiyet gruplarının otomatik olarak belirlenmesi önemli bir araştırma konusudur ve başta çağrı merkezleri olmak…

01
Mar
2021

Erzurum Jeolojik Oluşumları ve Muş Hamurpet Gölü Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae (Coleoptera) Üzerine Faunistik Bir Çalışma

Bu çalışmada, sıra dışı sulak alan habitatlarına sahip Erzurum Jeolojik Oluşumları’ndan ve Muş Hamurpet (Akdoğan) Gölü’nden toplanan…

01
Mar
2021

Seasonal Variation of Fatty Acid Composition in Muscle Total Lipids of Male and Female Individuals of Alburnus tarichi

In our study, sixteen types of fatty acids were determined as a result of muscle tissue analysis,…

01
Mar
2021

Otonom Sualtı Araçlarında Genel Tasarım İlkeleri

Avrupa Birliği’nde yasallaşmakta olan ve zorunlu hale getirilen sualtı yaşamı ve kirliliğinin düzenli olarak kontrol edilmesine yönelik…

01
Mar
2021

Güneş Işınımı Tahmininde Ayrıştırma-Birleştirme Öğrenme Yaklaşımı

Güneş enerjisi sistemlerinden elde edilecek elektrik enerjisi miktarı büyük oranda güneş ışınım değerine bağlı olarak değişmektedir. Bir…

01
Mar
2021

S-Bant Adımlı Septum Kutuplaştırıcı Tasarımı ve Analizi

Dalga kılavuzlarının kullanılma fikri ve ilk tasarımları on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanmaktadır. Ayrıca İkinci Dünya…

01
Mar
2021

Au/p-Si, Au/PVA/p-Si ve Au/PVA:Gr/p-Si Schottky Bariyer Diyotların Üretimi ve Temel Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi

Bu çalışmada, Metal-Yarıiletken (Au/p-Si) diyotlar, polimer arayüzey malzemesinin diyotların elektriksel özellikleri üzerine etkisini araştırmak ve geliştirmek için;…

01
Mar
2021

Tekrarlı Açgözlü Algoritması ile Esnek Atölye Tipi Çizelgeleme Problemi Üzerine Bir Uygulama

En iyileme (optimizasyon), belirli kriterler çerçevesinde muhtemel çözümler arasından en iyinin (min/max) seçilmesidir. En iyileme problemlerinin çözümü…

01
Mar
2021

An Intuitionistic Fuzzy-based MCDM Approach For Location Selection Of Pilot Area For Green Roof Systems In Igdir Province, Turkey

Green roof systems have been placed as the key to facilitating to mitigate the effects of climate…

01
Mar
2021

İki W UMa Tipi Örten Çift Yıldız Sisteminin Işık Eğrisi Analizleri: KIC 7375612 ve KIC 9898401

Bu çalışmada, çok kısa yörünge dönemli W UMa türü örten çift sistemler KIC 7375612 ve KIC 9898401’nin…

01
Mar
2021

Nematik Sıvı Kristal (E)-4-((4-Etoksibenzilidenamino)Benzonitril’in Spektroskopik ve Doğrusal Olmayan Optik Özelliklerinin Araştırılması

Nematojenik bir bileşik olan (E)-4-((4-etoksibenzilidenamino)benzonitril, deneysel 1H/13C NMR ve FT-IR spektroskopik yöntemlerle karakterize edildi. Tek kristal X-ışını…

01
Mar
2021

Frequency Dependence of Dielectric, Conductivity, Impedance and Electrical Modulus Properties of La3+ Substituted in Cobalt- Magnesium Ferrites

In this study, structural, morphological, dielectric and AC conductivity properties of CoMgLa ferrite samples (Co0.5Mg0.5LaxFe2-xO4) were investigated…

01
Mar
2021

Fındık Yağı ve Mikroenkapsüle Fındık Yağı Kullanımının Keklerin Fizikokimyasal ve Tekstürel Özellikleri Üzerine Etkisi

Mikroenkapsülasyon doymamış yağ asitleri içeren yağların oksidatif bozulmaya karşı korunması için etkili bir yöntem olarak yaygın şekilde…

01
Mar
2021

Sodyum Kazeinat veya Kitosan Bazlı Yenilebilir Kaplamaların Kaşar Peynirnin Bazı Kimyasal, Yapısal ve Mikrobiyolojik, Özelliklerine Etkisi

Çalışmada sodyum kazeinat, sodyum kazeinat / transglutaminaz enzimi ve kitosandan üretilen yenilebilir kaplamaların, 60 günlük depolama süresinde…

01
Mar
2021

Ultrason Ön İşleminin Kurutulmuş Iğdır Kayısısının Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Bu çalışmada, mikrodalga, sıcak hava ve mikrodalga-sıcak hava kombinasyonları yöntemlerinin ultrason ön işlemine tabi tutulan Iğdır kayısının…

01
Mar
2021

Batık Minarelerde Su Seviyesinin Yapıya Olan Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Baraj göllerinin, sular altında bıraktığı yerleşim yerlerinin, su üstünde kalan son mirasları minarelerdir. Türkiye’de iki adet batık…

01
Mar
2021

Eksenel Yük ve Moment Etkisi Altındaki Çelik Gömme Kompozit Kolonların Dayanımları ve Süneklikleri

Amerikan Beton Enstitüsü (ACI 318), AISC-LRFD Şartnamesi, AISC Sismik Yönetmelikleri ve EN-1994 kompozit kolon tasarımına yönelik hesaplamaları…

01
Mar
2021

Aksiyel (oksietil)pirolidin İkameli Silisyum(IV) Ftalosiyaninin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu, Agregasyon ve Fotobozunma özelliklerinin incelenmesi

Bu çalışmada, (oksietil)pirolidin grupları ile eksenel olarak ikame edilmiş yeni bir silikon(IV)ftalosiyanin sentezlenmiş ve karakterize edilmiştir. Yeni…

01
Mar
2021

İnülinaz Üretimi İçin Fermantasyon Parametrelerinin İstatistiksel Yaklaşımla Optimizasyonu

Çalışmanın amacı katı faz fermantasyonunda yeni bir fungus izolatı olan Rhizopus oryzae HBF351’dan aktivitesi yüksek ve düşük…

01
Mar
2021

Bitkisel Yağlardan Polimerize Olabilen Monomerin Sentezi ve Fotopolimerleşmesi

Bu çalışmada ilk olarak epoksitlenmiş soya yağı, çift bağ içeren bir alkol ile modifiye edilmiştir. Çıkan ürün…

01
Mar
2021

Mısır İpeği’nin (Zea Mays L.) Antioksidan ve Antiradikal Özelliklerinin Belirlenmesi

Bu çalışmada, mısır ipeği’nin (Zea mays L.) antioksidan ve antiradikal özellikleri araştırılmıştır. Bu amaçla mısır ipeği’nin su…

01
Mar
2021

Tablet Formülasyonundaki Nateglinid’in Pentaflorofenil Core-Shell (Çekirdek-Kabuk) Kolon Kullanılarak HPLC ile Tayini

Nateglinid Tip 2 Diabetes mellitus tedavisinde kullanılan bir insülin salgılatıcıdır. Bu çalışmada tablet formülasyonundaki nateglinidin tayini için…

01
Mar
2021

Toprak Makinaları İmalatında Kullanılan 60SiMn5 Çeliğine Uygulanan Sertleştirme ve Menevişleme Isıl İşlem Parametrelerinin Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi

Toprak işleme makinaları sürüm işlemi yaparken, işleyici parçalar ile toprakta bulunan kuvars veya korundun gibi partiküller sürtünmektedir…

01
Mar
2021

Çiçek Tip Şaşırtma Levhasına Sahip Gövde Borulu Isı Değiştiricinin CFD Analizi

Gövde borulu ısı değiştiricilerinin ısıl ve hidrolik performansını etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi şaşırtma levhasıdır. Bu…

01
Mar
2021

Tornalama Sonrası Çıkan Talaşlardan Elde Edilen Alüminyum 5000 Alaşımının Yüzey Pürüzlülüğünün Taguchi Yöntemi ile Analizi

Artan üretim talepleri doğal kaynakların aşırı tüketilmesine neden olmaktadır. Bu aşırı tüketimin önüne geçebilmek için malzemelerde geri…

01
Mar
2021

Effects of Different Turbulators on Heat Transfer in Smoke Tube Boilers and Modeling of These Effects with Machine Learning Algorithms

In smoke pipe boilers, the thermal efficiency of the boiler depends on the smoke pipe diameter, smoke…

01
Mar
2021

Volumetric Efficiency Evaluation of the Use of Refrigerants R445a, R515a, R456a, ND, and R516a with Low GWP Instead of R134a

In this study, the performance of different refrigerants (with low GWP value) depending on thermophysical properties in…

01
Mar
2021

Muhtelif Altyapı Ürünleri Üreten Bir Döküm Fabrikasının Enerji Etüdü

Bu araştırmada, muhtelif altyapı ürünleri üreten bir döküm işletmesi için 01.01.2018–28.02.2018 tarihleri arasında detaylı enerji etüt çalışması…