07
May
2020

Effects of Radioiodine (I131) on Mitotic Chromosomes of Root Meristem Cells of Vicia faba L. and Numerical Evaluation

Bu çalışmada tiroid kanserlerinin ve hipertiroidizmin tanı ve tedavisinde kullanılan bir radyonüklid olan radyoiodinin (I131), baklanın [Vicia…

07
May
2020

Ateş Yanıklığına Tolerant Ayva Tiplerinin Seleksiyon Islahı: Doğu Marmara Bölgesi

Ayva (Cydonia oblonga Mill.), genetik çeşitlilik, üretim ve ihracat parametreleri açısından Türkiye için oldukça önemli bir meyve…

07
May
2020

Kars İlinde Sebze Olarak Tüketilen Yabani Bitki Türlerinin Tespiti ve Kullanım Şekilleri

Bu çalışma, 2015-2016 yıllarında Kars ili ilçe ve köylerinde yaşayan yöre halkı tarafından sebze olarak kullanılan bitki…

07
May
2020

Bal Arılarında (Apis mellifera L.) Beslenmenin Hastalık ve Zararlılarla İlişkisi

Son yıllarda yaşanan yoğun bal arısı (Apis mellifera L.) ölümleri arıcılıkta birçok konunun sorgulanmasına neden olmaktadır. Arı…

27
Mar
2020

ÜÇÜNCÜ BİN YILDA TÜRKİYE’DE İKTİDARDA KADININ TEMSİLİ: ÜÇÜNCÜ BİN YILDA İKTİDAR PARTİSİ KADIN MİLLETVEKİLLERİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ

Toplumdaki pozisyonları ve sahip oldukları güç temelinde toplumun en üst katmanlarını oluşturan elitler, birey ve toplum bakımından…

27
Mar
2020

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARININ ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA DAVRANIŞLARI İLE İLİŞKİSİ

Eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesinde öğretmenlerin örgütsel yapı içinde ve sosyal alanda güçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Öğretmenlerin örgütsel…

27
Mar
2020

TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: ERZİNCAN ÖRNEĞİ

Tarihsel süreç içinde insana dair tanımlama biçimleri değişik şekillerde olmuştur. Bu tanımlama biçimlerinden en belirgin olanı cinsiyettir….

27
Mar
2020

Kırsal Kalkınmada Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’nun Rolü Ve İşlevleri: Kahramanmaraş Örneği

Akdeniz Bölgesi, sahip olduğu zengin tarihsel miras, eşsiz doğa güzellikleri ve zengin kültürel birikimiyle yalnızca Türkiye’nin değil,…

19
Mar
2020

BATAKOVASI (ÇANAKKALE) AÇIK ALAN DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DOMATES GÜVESİ Tuta absoluta (Meyrick, 1917)’NIN POPÜLASYON DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİ

Çalışma, Çanakkale ilinde 2016-2017 yıllarında Domates güvesi, Tuta absoluta’nın popülasyon değişimini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma, Merkez ilçe…

19
Mar
2020

BAZI YENİ SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN (Vitis vinifera) GÖZ VERİMLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Sofralık üzüm yetiştiriciliği yaparken verim ve kalite yönünden yüksek çeşitler tercih edilir. Bu nedenle, ıslah çalışmalarında verim…

19
Mar
2020

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANINDA DOĞAL OLARAK YETİŞEN Brassicaceae ÇEŞİTLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ

Bu çalışmada, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü’nde bitki çeşitliliği açısından Türkiye’nin en büyük familyalarından Brassicaceae (Turpgiller) familyasına…

19
Mar
2020

FASULYE TOHUMLARINA MELATONİN UYGULAMALARININ ORTA ALKALİN TOPRAK KOŞULLARINDA FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Bu çalışmada, fasulye tohumlarına melatonin (MEL) uygulamalarının orta alkalin topraklarda toleransı sağlama üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla,…

19
Mar
2020

CEVİZ DIŞ TİCARETİ VE DEĞER ZİNCİRİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Türkiye dünya ceviz üretiminde önde gelen ülkelerden biridir. Buna karşılık dünya kabuklu ceviz ithalatında İtalya ile birlikte…

19
Mar
2020

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN TÜRKİYE’DE EKONOMİK ÖNEMİ: KEKİK VE LAVANTA ÖRNEKLERİ

Tıbbi ve aromatik bitkiler, gıda, ilaç, kozmetik ve baharatlar gibi birçok kullanıma sahiptir ve insanlık tarihinin başlangıcından…

06
Oca
2020

Türkiye’nin Muğla ili Datça ilçesinde sahipli köpeklerde pire enfestasyonları

Pireler, erişkin dönemlerinde insan ve hayvanlardan kan emerek beslenen, ılıman bölgelere iyi adapte olmuş ve tam metamorfoz…

30
Ara
2019

Farklı Malzemeden Yapılmış Kovan Tiplerinin Balarısı Stres Proteini ve Arılı Çerçeve Sayısına Etkisi

Bal toplayıcılığı ile başlayan arıcılık faaliyeti kaya ve ağaç oyuklardan bal hasadı ile devam etmiş ve modern…

30
Ara
2019

Propolisin Bileşenlerinden Olan Kafeik Asit Fenil Esterin Antiinflamatuvar Etkileri

Kafeik asit fenil ester (CAPE), bol miktarda biyolojik aktivite barındıran bal arısı propolisinin önemli bir aktif bileşenidir….

14
Ara
2019

AŞIKPAŞA TABİAT PARKI’NIN FLORASI (KIRŞEHİR, TÜRKİYE)

Bu araştırma Aşıkpaşa Tabiat Parkı (Kırşehir) Alanının florasını kapsamaktadır. Araştırma alanında 2017-2018 yılları içerisinde toplanan 313 bitki…

14
Ara
2019

TÜRKİYE’DEKİ Orthotricho straminei-Pterigynandretum filiformis BİRLİĞİNİN BÖLGELERE GÖRE FLORİSTİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu çalışmada, Türkiye’nin iki farklı bölgesinden (Marmara ve Karadeniz) tespit edilmiş olan Orthotricho straminei-Pterigynandretum filiformis birliğinin bölgelere…

14
Ara
2019

KUZEY EGE KIYILARINDAN (ÇANAKKALE, TÜRKİYE) İLK KEZ GÖZLENEN TEPELİ KAĞIT BALIĞI, Lophotus lacepede Giorna, 1809 (Actinopterygii: Lophotidae)

Tepeli Kağıt Balığı, Kuzey Ege denizinde (Çanakkale) 11.02.2018 tarihinde küçük ölçekli balıkçılar tarafından yakalanmıştır. Mezopelajik olan bu…

14
Ara
2019

KOMPLİKE MANTAR ENFEKSİYONU: MUHABBET KUŞU

Tüy dökülmesi ve kaşıntı şikâyeti ile Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına canlı olarak getirilen 1 yaşında bir…

14
Ara
2019

CEVİZ VE FINDIKLA BESLENEN MEMELİ VE KUŞ TÜRLERİNİN BU AĞAÇLARIN BİYOÇEŞİTLİLİĞİNDEKİ ÖNEMİ

Ceviz ve fındık ile hayvanların ilişkileri daha çok bu bitkilere verdikleri zarar ve yarar dikkate alınarak değerlendirilmektedir….

14
Ara
2019

KUŞ HALKALAMA İSTASYONLARININ ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ

İnsanın doğaya hâkim olma çabası, sanayileşmedeki hızlı artış, 20. yy’ın başlarından itibaren biyolojik çeşitliliğin hızla azalmasına, çölleşmeye,…

14
Ara
2019

SULAK ALANLARIN YOK EDİLMESİNİN ETKİLERİ VE AMİK GÖLÜ ÖRNEĞİ

Dünyadaki en zengin ekosistemlerden biri olan sulak alanlar, tarihsel çağlardan bu yana insanlar tarafından tahrip edilmektedir. Ancak…

14
Ara
2019

ORMAN YANGINLARI VE YABAN HAYATI

Ülkemiz coğrafi konumu itibari ile orman yangınları ile yakından ilişkili durumdadır. Yaban hayvanlarının en önemli yaşam alanları…

31
Ağu
2019

Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’ndeki Bazı Su Ürünleri Kooperatiflerinin Yapısı ve Av Araçları ile Balıkçı Teknelerinin Teknik Özellikleri

Bu çalışma, Mart 2018-Mart 2019 tarihleri arasında, İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat…

31
Ağu
2019

Murat Nehri'nin (Bingöl, Türkiye) Su Kalitesinin, Fizikokimyasal ve Biyolojik Parametreler Açısından Mevsimsel Değişimi

Murat Nehri, Türkiye'de en yüksek su potansiyeline sahip Fırat Nehri’nin en önemli koludur. Murat Nehri su kalitesi…

31
Ağu
2019

Tazı Köpekbalıklarında (Mustelus mustelus, Linnaeus 1758) Photobacterium sanguinicancri'nin Tanısı

Bu çalışma, Türkiye'deki bir deniz akvaryumunda stresli koşullar altında bulunan tazı köpekbalıklarında (Mustelus mustelus, Linnaeus 1758) meydana…

31
Ağu
2019

Acı Kavun (Ecballıum Elaterıum L. 1758)’un Sazan (Cyprınus Carpıo L. 1758) Balıkları Kan Hücre Morfolojilerine Etkileri

Yüzyıllardır birçok hastalığın tedavisinde modern tıp tarafından uygulanan, kanıta ve bilimsel çalışmalara dayalı tedavi seçeneklerinin yanı sıra…

31
Ağu
2019

Isparta İlinin (Türkiye) Su Akarları (Acari: Hydrachnidia)

Bu çalışmada, Isparta ili sınırlarından bugüne kadar tespit edilen su akarları (Acari: Hydrachnidia) liste halinde sunulmuştur. Isparta…

31
Ağu
2019

Türkiye Su Ürünleri Üretimi ve Yeterlilik Endekslerinin Tahmini

Bu çalışmada, Türkiye su ürünleri sektörü hakkında genel bir değerlendirme yapabilmek ve gelecek yıllara ait endeksler kullanılarak…

31
Ağu
2019

İstilacı Grapsid Yengeci Percnon gibbesi (H. Milne Edwards, 1853) (Crustacea: Decapoda: Percnida)’nin Oran Körfezi'ndeki (Kuzeybatı Cezayir) ilk gözlem kaydı

Percnon gibbesi, ilk kez Linoz Adası ve Balear Adaları’nda görülmüş olan istilacı bir yengeçtir. Bu grapsid yengeç,…

31
Ağu
2019

Antalya Körfezi (Türkiye, Akdeniz) Nemipterus randalli Russell, 1986 Poulasyonunun Kompozisyonu, Büyümesi ve Balıkçılığı

Lessepsiyen göçü sonucu Akdeniz'e göç eden türlerin çoğu sürdürülebilir bir populasyon oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Kuzey-Doğu Akdeniz'in Antalya…

31
Ağu
2019

Terme Çayı (Samsun, Türkiye)’nda Yaşayan Kafkas Kayabalığı, Ponticola constructor (Nordmann, 1840)’un Boy-Ağırlık İlişkisi ve Kondisyon Faktörü

Bu çalışma, Türkiye'nin kuzeyindeki Terme Çayı’dan 214 bireye dayanarak Ponticola turani (Aksu kayabalığı)’nin boy-ağırlık ilişkisini ve kondisyon…

31
Ağu
2019

Karadeniz'de 2013-2014 Av Sezonunda Avlanan Hamsinin (Engraulis encrasicolus) Büyümesinin ve Ölüm Oranlarının Farklı Modellerle Belirlenmesi

Bu çalışma, Eylül 2013 ve Nisan 2014 tarihleri arasında Doğu Karadeniz sahillerinde avcılık yapan ticari gırgır teknelerinden…

31
Ağu
2019

Tunca Nehri’nde (Edirne, Türkiye) Trichoptera ve Ephemeroptera (Insecta) Faunasının Farklı Yaprak Paketlerinde Koloni Oluşumlarının İncelenmesi

Bu çalışma farklı yaprak paketlerinde bulunan Trichoptera ve Ephemeroptera bentik faunasının koloni oluşumundaki bolluk oranları, tür ve…

31
Ağu
2019

TCSG-132 Gemi Batığı Yapay Resifinin (Gökçeada, Kuzey Ege Denizi) Biyoçeşitliliği

Bu çalışmada, Gökçeada kıyılarında 22,4 – 24,8 m derinlikleri arasında bulunan TCSG-132 isimli gemi batığı üzerindeki ve…

31
Ağu
2019

İmidakloprid Uygulamasının Zebra Balığı (Danio rerio) İnce Bağırsak Dokusunda Oluşturduğu Histopatolojik Etkiler

Tarımda verimliliği artırmak için pestisit kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Tarımsal alanda kullanılan pestisitler, yağmurlar, yeraltı suları vb….

31
Ağu
2019

Ordu İlinde Akvaryum Sektörünün Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Bu çalışma, Ordu’da akvaryum işletmelerinin durumunu ortaya çıkarmak, sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada…

24
Ara
2018

Rumex crispus L. (Kıvırcık labada) Tohumlarındaki Dormansinin Kırılmasında Farklı Uygulama Yöntemlerinin Etkileri

Bu çalışma İnönü Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Herboloji Laboratuvarında Rumex crispus L. (Kıvırcık labada) tohumlarındaki…

24
Ara
2018

Defne (Laurus nobilis L.) Populasyonlarının Mikrosatellit Markörler ve Flow Sitometri ile Genetik Karakterizasyonu

Türkiye, yüksek kaliteli defne yaprağı ihraç eden birkaç ülkeden biridir ve dünya defne yaprağı ticaretinin yaklaşık% 90'ını…

24
Ara
2018

Saparna (Smilax aspera L., Smilax excelsa L.) Türlerinin Bazı Morfolojik ve Kimyasal Özellikleri

İki sarsaparilla türü, Smilax aspera L. ve Smilax excelsa L., Hatay florasında doğal olarak yayılış göstermektedir. Çalışmada,…

24
Ara
2018

Seyhan Göksu-Himmetli Alt-Havzasının Akım Verileri ile Kuraklık Analizi

Kuraklık; yağışların uzun yıllık ortalamalara göre önemli ölçüde azalması sonucunda, ortaya çıkan doğal bir afettir. Kurak dönemlerin…

24
Ara
2018

Peganum harmala L. Tohumundan Yağ Asidi İçeriğinin Belirlenmesi için Süperkritik Karbondioksit Ekstraksiyon Yöntemi ve Bazı Geleneksel Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Türk halkı arasında Peganum harmala L. (Suriye rue) (Zygophyllaceae) tohumlarının yaygın olarak “Harmal” veya “Uzerlik” olduğu bilinmektedir….

24
Ara
2018

Humik Asidin Farklı Uygulamalarının Pamukta Bitki Besin Maddesi Alınımı, Klorofil İçeriği ve NDVI Değerine Etkisinin Belirlenmesi

Bu çalışma humik asidin farklı uygulama yöntemlerinin pamukta bitki besin maddesi alınımı, klorofil içeriği ve NDVI değerine…

24
Ara
2018

Farklı Bitki Sıklığı ve Mepiquat Chloride Uygulamasının Normal Ekim Zamanında Pamuğun (Gossypium hirsutum L.) Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi

Harran Ovasında yürütülen bu çalışma Farklı bitki sıklığı ve mepiquat chloride (MC) uygulamasının normal ekim zamanında pamuğun…

24
Ara
2018

Pamukta Verticillium Solgunluğu Hastalığına Dayanıklılık ve Bazı Tarımsal Özelliklere İlişkin Melez Gücünün Saptanması

Bu çalışma, pamukta Verticillium solgunluğu hastalığına dayanıklılık ve bazı tarımsal özelliklere ilişkin değerler ve melez gücünün saptamak…

24
Ara
2018

Amik Ovası Yüzey Sularında Amonyum, Nitrat, Fosfor ve Ağır Metal Kirliliği

Bu çalışmada, Türkiye’nin en önemli tarımsal üretim alanlarından biri olan Amik Ovası’nın yüzey sularının özelliklerinin belirlenmesi ve…

24
Ara
2018

Bazı Yaygın Mürdümük Çeşitlerinde Kuraklık Stresinin Çimlenme Ve Fide Gelişimine Etkisi

Bu araştırma 3 yaygın mürdümük (Lathyrus sativus L.) çeşidinin (Eren, İptaş ve Karadağ) farklı kuraklık düzeylerindeki çimlenme…

24
Ara
2018

Bazı Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.) Çeşitlerinde Tuz Stresinin Çimlenme ve Erken Fide Gelişimi Üzerine Etkisi

Bu çalışma, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Fizyolojisi Laboratuvarında yürütülmüştür. Araştırmada APPLE GL, ECOLOCIG, BARMINTON ve…