Son Eklenen Makaleler

31
Ara
2020

Potansiyel MAO-B İnhibitörü Olarak Propargil Yan Zinciri İçeren Yeni Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu

Bu çalışma kapsamında, propargil grubunun Monoaminoksidaz-B (MAO-B) enzimi üzerindeki potansiyel inhibitör etkinliği dikkate alınarak bazı yeni propargil…

31
Ara
2020

Onkolitik Virüs ile Matematiksel Tümör Modeli

Besin, sağlıklı hücreler, tümör hücreleri ve onkolitik virüs arasındaki etkileşim için verilen dört boyutlu matematiksel model [29],…

31
Ara
2020

Lif Katkılı Betonlarda Fiber Oranının Basınç Dayanımına Etkisinin Deneysel ve Nümerik İncelenmesi

Günümüzde hızla gelişen teknolojinin sonucu olarak, insanların daha rahat yaşam bulabilecekleri kentsel yaşamı tercih etmeleri, betonarme çok…

31
Ara
2020

Düşme Tespit Sistemlerinde Aktivite Sınıfı Sayısının Etkisinin Araştırılması

Bu çalışmada, yaşlı bireyler için geliştirilen düşme tespit sistemlerinde, makine öğrenmesi tabanlı sınıflandırıcılarda sınıf sayısının azaltılmasının doğruluk…

31
Ara
2020

Yüksek Basınç Uygulamasının Et ve Et Ürünlerinin Güvenliği ve Raf Ömrü Açısından Rolü

Yüksek basınç (YB) ilk olarak 19. yüzyılın sonunda malzeme kimyası alanında tanıtılmıştır. Gıda endüstrisinde ilk yüksek basınç…

31
Ara
2020

Mikro Silika Dolgulu Yüksek Dayanımlı Betonun Mekanik Özelliklerine Ön Isıtmanın Etkisi

Silis dumanı içeren betonun erken yaş sıcaklığı, silis dumanı yüzeyinin hızlı reaksiyon gösterme ve mukavemeti artırma eğilimi…

31
Ara
2020

AZ91, AS91 ve AM90 Magnezyum Alaşımlarının Aşınma ve Isıl Davranışları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Bu makale, AZ91, AS91 ve AM90 (Mg-9Al-X) döküm magnezyum alaşımlarının aşınma direnci ve termal davranışları üzerine karşılaştırmalı…

31
Ara
2020

Kanser Teşhisi için Makine Öğrenmesi Tekniklerine Dayalı Yeni Bir Sınıflandırma Metodu

İnsan ölümlerinin en büyük nedenlerinden biri kanserdir. Kadınlar arasındaki kanser ölümlerinin başlıca sebebi ise meme kanseridir. Bu…

31
Ara
2020

Cam Ambalaj Üretiminin Çevresel Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi

Sürdürülebilirlik anlayışının gittikçe önem kazanması ile hızla gelişmekte olan ambalaj sektörü üretim sektörünün sürdürülebilirliğinin arttırılabilmesi için önemli…

31
Ara
2020

Çizgisel Kaynak ile Odak Dışı Beslenen Bir Parabolik Reflektörden Kırınan Alanlar

Bir çizgisel kaynağın bir silindirik parabolik mükemmel elektriksel iletken (MEİ) reflektör antenden kaynaklanan kırınan alanları Geliştirilmiş Fiziksel…

31
Ara
2020

Lucas Sayılarının Max Matrislerde Bir Uygulaması

Bu çalışmada, L_n; n. Lucas sayısını göstermek üzere C=[L_(k+max⁡(i,j)-1) ]_(i,j=1)^n şeklinde bir Max matrisi tanımladık ve bu matrisin…

31
Ara
2020

Aralıklı Tip-2 Bulanık Mantık Denetleyici Tabanlı Yükselten Tip DA-DA Çevirici Yapısının Denetimi ve Deneysel Analizi

Bu çalışmada, yükselten tip DA-DA çeviricinin çıkış geriliminin denetimi için Aralıklı Tip-2 Bulanık Mantık Denetleyici (AT2BMD) yapısı…

31
Ara
2020

Sodyum Hidroksit ile Aktifleştirilmiş Uçucu Kül Bazlı Geopolimerlerin Isıl Kür ve Ortam Küründe Dayanım Gelişimi

Sodyum hidroksit ile aktifleştirilmiş F sınıfı uçucu kül geopolimerinin basınç dayanımı gelişimi, 75ºC'de 24 saatlik ilk ısıl…

31
Ara
2020

Farklı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Bilecik Ekolojik Koşullarında Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi

Bu çalışma 18 adet silajlık mısır çeşidinin (Samada-07, Arifiye, Sakarya, ADA-9510, ADA-9516, ADA-523, AGA, Kerbanis, Keravnos, Kolesseus,…

31
Ara
2020

Uçucu Yağların Dizel Motorlarda Yakıt Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Bu çalışmada, uçucu yağların içten yanmalı dizel motorlarında yakıt katkı maddesi olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Uçucu yağ hammaddesi…

31
Ara
2020

Kaba Yem Üretimi ve İhtiyacı Yönünden Kahramanmaraş İlinin Genel Durumu

Hayvansal üretimin en temel girdilerinden birisi olan kaba yemler, hayvanlar için vazgeçilmez besin kaynaklarıdır. Hayvanlardan elde edilecek…

31
Ara
2020

Mimarlik Öğrencilerinin Enerji Verimli Binalar Hakkinda Farkindalık ve İhtiyaçlari Üzerine Bir Araştirma

Bina tasarımında sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği günümüz mimarlık dünyasında önemli konular olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı,…

31
Ara
2020

Aroclor 1254’e Maruz Kalan Elastinin Yapısında Meydana Gelen Değişikliklerin İncelenmesi

Elastin prolin, valin ve glisin aminoasitlerinin yoğun olarak yer aldığı hidrofobik bölge ve alanin aminoasitinin yer aldığı…

31
Ara
2020

Tarım İşletmelerinde Traktör Kullanım Durumu ve Marka Tercihleri; Konya İli Çumra İlçesi Örneği

Bu çalışma, Türkiye’deki çiftçilerin traktör seçimi ve marka tercihlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, çalışma alanı olarak…

31
Ara
2020

Tuz Gölü (Aksaray)’nde Bazı Katyon ve Anyon Değerlerinin Belirlenmesi

Tuz Gölü’nde Artemia populasyonunun yok olma tehlikesi olduğu dönemde, bazı anyon ve katyonların düzeyinin ortaya konmasının amaçlandığı…

31
Ara
2020

Çörek Otu Tarımında Üretici Davranışlarının Belirlenmesi, Sorunlar ve Çözümler: Uşak İli Örneği

Bu çalışma, Uşak ilindeki üreticilerin çörek otu tarımına olan yaklaşımı, kullandıkları teknikler, üretici uygulamaları ve sorunların belirlenmesi…

31
Ara
2020

Elmada Bazı Özelliklerin Birlikte Ele Alınabilme Potansiyelleri: Pinova Örneği

Bu çalışma, Pinova çeşidi kullanılarak, elmada, üretici veya tüketici açısından önem arz eden bazı özelliklerin birbirleri ile…

31
Ara
2020

Cevizde (cv. Chandler) Kompoze Mikrobiyal Gübre Kullanımının Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Günümüzde, çevre dostu etkileri sebebiyle, tarım uygulamalarında faydalı mikroorganizmalar etkin şekilde kullanılmaktadır. Bu mikroorganizmalar, bitki besin elementi…

31
Ara
2020

Etlik Piliç Karma Yemlerinde Farklı Yağ Kaynağı Kullanımının Büyüme Performansı ve Serum Lipit Konsantrasyonuna Etkisi

Bu çalışma, karma yemlere farklı yağ kaynağı kullanımının etlik piliçlerin büyüme performansı parametreleri ile serum lipitleri trigliserit,…

31
Ara
2020

Mersin İlinde Bazı Önemli Sebzelerin Karlılığı

Bu çalışmada, Mersin İlinde örtü altında yetiştirilen domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak ve fasulye üretiminin maliyet ve…

31
Ara
2020

Fındık Yaprak Bitlerinin Düzce’deki Mevcut Durumunun Belirlenmesi

Bu çalışma fındık yaprak bitleri, Myzocallis coryli ve Corylobium avellanae’nin Düzce’deki durumunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Farklı yükselti…

31
Ara
2020

Farklı Yetiştirme Koşullarının Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Farinograf Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi

Bu çalışma, 14 ekmeklik buğday çeşidinin farinograf özelliklerine kuru ve sulu yetiştirme koşullarının etkisini belirlemek amacıyla Bahri…

31
Ara
2020

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Kekik Türlerinin Agronomik ve Uçucu Yağ Değerlerinin İncelenmesi

Bu çalışma, Diyarbakır ili ekolojik koşullarında Thymbra spicata var. Spicata, Satureja hortensis L. ve Origanum spp. kekik…

31
Ara
2020

Elektrokimyasal Sensörlerde, Antikorun Sensör Yüzeydeki İnkübasyon Süresinin, Ölçüm Kalitesine Etkisi

Tarım ve gıda teknolojisinde sıklıkla karşılaşılan problemlerden biri olan patojenlerin tespitinde biyosensör teknolojisi son yıllarda üzerinde çalışılan…

31
Ara
2020

UV-B Işın Uygulamalarının Domates ve Hıyar Fidelerinde Bitki Besin Maddesi İçeriğine Etkileri

Bu çalışmada, UV-B ışın uygulamalarının domates ve hıyar fidelerinde bitki besin maddesi içeriğine olan etkileri araştırılmıştır. Bu…

31
Ara
2020

Orta Anadolu Bölgesi’nde Yaygın Yetiştirilen Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Azot Kullanım Etkinlikleri Belirlenmesi

Bu çalışma, Orta Anadolu Bölgesi’nde yaygın olarak yetiştirilen bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin azot kullanım etkinliklerin belirlenmesi amacıyla…

31
Ara
2020

Şebinkarahisar (Giresun) Yöresinde Yetiştirilen ‘‘Alişar’’ Armut Çeşidinin Biyoaktif Profili

‘‘Alişar’’, Giresun ili Şebinkarahisar ilçesinde en az üç asırlık bir geçmişe sahip olan ve yörede yaygın olarak…

31
Ara
2020

Süleymaniye Bölgesindeki Domates Genotipleri Arasındaki Genetik İlişkilerin ISSR Belirteçleri ile Belirlenmesi

Çalışmada Süleymaniye bölgesinde yetiştirilen 32 domates (Solanum lycopersicon L.) genotipi arasındaki genetik çeşitliliğin ISSR belirteç tekniği kullanarak…

31
Ara
2020

Erciş (Van) Yöresinde Üzüm (Vitis spp.) Yetiştirmeye Uygun Potansiyel Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Teknikleri Kullanılarak İklim, Toprak ve Topoğrafya Faktörlerine Göre Belirlenmesi

Türkiye, dünyada en çok tüketilen meyve olan üzümün (Vitis spp.) anavatanıdır. Ülkemiz bağcılık için elverişli iklim koşullarına…

31
Ara
2020

Yerli Turunçta Nuseller Embriyoni ve Oluşum Mekanizmasının İncelenmesi

Bu araştırmada, Yerli turunç anacında farklı tozlama uygulamaları sonucunda meyve, tohum ve embriyo gelişimi ile nuseller embriyo…

31
Ara
2020

Hizan İlçesinde Kullanılan Tıbbi Bitkilerin Etnobotanik İncelemesi (Bitlis-Türkiye)

Doğu Anadolu'da tibbi bitki kullanım kültürü çok zengindir. Hizan ilçesi bunun en güzel örneklerinden biridir. Hizan, oldukça…

31
Ara
2020

Delta Eyaleti, Nijerya'daki Balık Çiftçilerinin Değerlendirilmesi: Geçim Kaynakları Stratejileri

Çalışmada, Delta Eyaletinin Oshimili Güney Yerel Yönetim Bölgesi'ndeki Camp 74 topluluğundaki balık üreticilerinin geçim kaynaklarını değerlendirilmiştir. Çalışma,…

31
Ara
2020

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde Antepfıstığında Salkım ve Sürgün Yanıklık Hastalığı (Botryosphaeria dothidea)’nın Patojenik ve Moleküler Karakterizasyonu

Türkiye, yılda yaklaşık 144 bin ton üretim ile dünyanın üçüncü büyük antepfıstığı üreticisidir. Antepfıstığında tespit edilen fungal…

31
Ara
2020

Melezleme ile Geliştirilmiş Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Genotiplerinin Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

2017-2019 yılları arasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde yürütülen bu çalışmada, melezleme ile…

31
Ara
2020

İleri Pamuk (G. hirsutum L.) Hatlarının Biplot Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Bu çalışma, Diyarbakır ili Merkez ve Bismil ilçeleri ekolojik koşullarında pamuk bitkisinin bazı verim ve lif kalite…

31
Ara
2020

Ekim Sıklığının Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde (Triticum aestivum L.) Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi

Bu deneme, 2017-2018 bitki yetiştirme döneminde, Hatay-Reyhanlı’da ekim sıklığının ekmeklik buğday çeşitlerinde verim ve bazı kalite özelliklerine…

31
Ara
2020

Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Kök ve Sap Ekstraklarının Allelopatik ve Ototoksik Etkilerinin Belirlenmesi

Bu çalışma, bazı aspir (Carthamus tinctorius L.) çeşitlerinin (Asol, Balcı, Linas ve Olas) kök ve sap kısımlarından…

31
Ara
2020

Sürdürülebilir Mavi Ekonomi için Balıkçılık Desteklerinin Analizi

Mavi Ekonomi kavramı ilk kez 2008 Mortgage Krizi sonrasında ortaya atılmış, 2012’de düzenlenen Birleşmiş Milletler Rio Sürdürülebilirlik…

31
Ara
2020

Susamda Lokasyon ve Yıllara Göre Verim ve Verim Unsurlarının Değişiminin Araştırılması

Bu çalışma 2008-2012 yılları arasında Manisa, Antalya, İzmir ve Şanlıurfa ekolojik koşullarında yetiştirilen ikinci ürün susam bitkisinin…

31
Ara
2020

GAP Bölgesinde Bazı Lokasyonlardaki Soğuklama Sürelerinin Saptanması ve Meyvecilik Açısından Değerlendirilmesi

GAP Bölgesi’nde bulunan 13 meteoroloji gözlem istasyonunun uzun yıllara ait (1975 – 2011 yılları arası) günlük maksimum,…

31
Ara
2020

Bazı Kontrollü Salınımlı Gübrelerin ve Uygulama Metotlarının İtalyan Çimi (Lolium multiflorum)’nin Gelişimi Üzerine Etkisi

Toprağa uygulanan gübrelerin yarayışlı hale geçerek bitkiler tarafından alınması besin elementine bağlı olarak birçok faktör tarafından etkilenmektedir….

31
Ara
2020

Van Ekolojik Koşullarında İki Sıralı Arpa Çeşitlerinde Fenolojik Dönemler, Tane Verimi ve Bazı Verim Bileşenleri Arasındaki İlişkiler

Bu çalışma, Van ekolojik koşullarında 2017-2018 yetiştirme sezonunda iki sıralı arpa çeşitlerinde (Tarm-92, Ünver, Keser, Özdemir-05, Kalaycı-97,…

31
Ara
2020

Tüketicilerin Takviye Edici Gıdaları Kullanım Amacı, Satın Alma Tercihleri, Ürünlere Olan Güveni ve Yasal Düzenlemeler Hakkındaki Düşünceleri: Van İli Örneği

Takviye edici gıdalar, beslenmeye destek olarak kullanılan bir veya daha fazla gıda bileşeni içeren, oral yolla alınan…

31
Ara
2020

Bilgiyi Matematiksel İfadeye Gizlemek İçin Yeni Bir Yaklaşım

Bilgi gizleme son zamanlarda çok ilgi gördü. Steganografi için çeşitli yöntemler geliştirilmiş ve aynı zamanda gizli verileri…

31
Ara
2020

Dijital Görüntüler Kullanılarak Kan Grubunun Görüntü İşleme Tabanlı Tespiti

Kan gruplandırılması, temel tıbbi prosedürlerin çoğu için ilk ve en önemli gerekliliktir. Kan grubunu tespit etmede kullanılan…