Son Eklenen Makaleler

15
Tem
2020

Kriyojenik İşlemin Vanadis 8 Çeliğinin Mekanik Özellikleri ve Mikroyapısı Üzerindeki Etkisi

Vanadis 8 soğuk iş takım çeliği endüstride yüksek mekanik özellikleri nedeni ile kesme ve form verme işlemlerindeki…

15
Tem
2020

Kentsel Mekanlarda Ekolojik Yaklaşımlı Çocuk Oyun Alanlarının Değerlendirilmesi

Çocuklar aktif olarak oyun yoluyla dünyayı keşfetmekte ve öğrenmektedirler. Özellikle açık hava oyun ortamları çocuklar için etkileşimin…

15
Tem
2020

İki Zamanlı Benzinli Bir Motorda Yağlama Yağı Olarak Bitkisel Yağ Kullanımı

Son zamanlarda motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonlarının azaltılması üzerine yapılan yasal düzenlemeler, bu alanda yoğun çalışmaların yapılmasına neden…

15
Tem
2020

Aşırı ya da Eksik Yayılım Durumunda Poisson ve Negatif Binom Regresyon Modellerinin Karşılaştırılması

Bağımlı değişkenin sürekli olduğu durumlarda değişkenler arasındaki ilişki incelenirken En Küçük Kareler Yöntemi (EKKY) kullanılarak doğrusal regresyon…

15
Tem
2020

Cephelerde Yangın Güvenlik Önlemleri ve Mevzuatların Karşılaştırmalı Analizi

Cephe yangınları bina kullanıcıları için can ve mal güvenliği açısından riskler oluşturmaktadır. Risklerin azaltılarak cepheden beklenen yangın…

15
Tem
2020

Tunceli-Bingöl ve Muş İllerinin Meteorolojik Verilerle İklim Parametrelerinin Analizi

Bu çalışmada, Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Tunceli, Bingöl ve Muş illerinin, basınç, sıcaklık, nem, rüzgar hızı, güneşlenme…

15
Tem
2020

Pazarlama Stratejisi Seçmek için Bulanık Çıkarım Sistemi Önerisi

Müşteri taleplerindeki değişmeler ve teknolojideki gelişmeler, çeşitli pazarlama sektörlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunun sonucu olarak, her…

30
Haz
2020

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Etkinlik Ölçümü: İzmir ve Manisa Örneği

Bu çalışmanın temel amacı Türkiye`nin süt üretiminde önemli bir paya sahip olan İzmir ve Manisa illerinde süt…

30
Haz
2020

Geleneksel Bir Süt Tatlısı Olan İncir Uyutmasının Kalite Özellikleri Üzerine, İncir ve Portakal Albedosu İlavesinin Etkisi

Bu araştırmada, yöresel bir süt tatlısı olan “incir uyutması”, farklı oranlarda incir (÷10, ÷15 ve ÷20) ve…

30
Haz
2020

Capsicum Türlerinin Kök Yapılarının İncelenmesi ve Kök Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması

Biber anaç ıslahında güçlü kök sisteminin oluşturulmasına yönelik çeşit ıslah çalışmaları oldukça düşük düzeydedir. Bu çalışmada, aşılı…

30
Haz
2020

Sütyemez-1 Ceviz Çeşidinden Açık Tozlanma ile Elde Edilen F1 Bitkilerinin Fenolojik ve Moleküler Karakterizasyonu

Bu araştırma, Sütyemez-1 ceviz çeşidinden serbest tozlanma sonucu elde edilen tohumlarla çoğaltılmış genotiplerin birbirleriyle ve ana çeşit…

30
Haz
2020

Van Gölü Havzasından Toplanan Terslale (Fritillaria imperialis L.) Genotiplerinde Genetik Farklılığın iPBS Retrotranspozon Markırları ile Belirlenmesi

Fritillaria imperialis L. (Terslale) Türkiye`de doğal olarak yetişen ve süs bitkisi olarak kullanılan bir türdür. Bu tür…

30
Haz
2020

Şanlıurfa Yöresinde Selekte Edilen Bazı Badem (Prunus amygladus L.) Gen Kaynaklarının Meyve Özellikleri

Bu çalışma, 2017-2018 yılları arasında Şanlıurfa merkez ilçesi, Hilvan, Bozova ve Suruç ilçelerinde doğal olarak tohumdan yetişmiş…

30
Haz
2020

Batman Yöresinden Selekte Edilen Cevizlerin (Juglans regia L.) Bazı Meyve Özellikleri ile Makro-Mikro Element Düzeyleri

Bu çalışmada Batman ili Kozluk ve Sason yöresinden selekte edilen 27 adet ceviz genotipinin bazı fiziksel ve…

30
Haz
2020

Farklı Düzeylerde Kekik Yaprağı (Thymus kotschyanus) İlavesinin Yonca Kuru Otunun İn vitro Sindirim Parametrelerine Etkisi

Bu çalışmada, yonca kuru otuna (YKO) farklı düzeylerde kekik yaprağı (Thymus kotschyanus) ilavesinin, in vitro kuru madde…

30
Haz
2020

Akdeniz Bölgesinde Bağ Mildiyösü Hastalığı (Plasmopara viticola) ile Mücadelede Fluopicolide + Fosetyl-Al (Profiler®)`ın Alt Dozlarının Biyolojik Etkinliğinin Belirlenmesi

Bu proje, Akdeniz bölgesinde mildiyö hastalığı (Plasmopara viticola)`na karşı fluopicolide + fosetyl-Al (Profiler®)`ın 2.5 g/L, 2.25 g/L…

30
Haz
2020

Dihaploid Kestane Kabağı (Cucurbita maxima Duch.) Çeşit Adaylarının Konya İlinde Verim ve Meyve Kalitesinin Belirlenmesi

Kestane kabağı ülkemizde başta tatlı olmak üzere, reçel, marmelat, pasta ve turşu olarak insan beslenmesinde kullanılmaktadır. Kestane…

30
Haz
2020

Siirt İli ve Bazı İlçelerinde Mevcut Bağcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Tarımsal Uygulamalara Yaklaşımlarının Belirlenmesi

Çalışma 2019 yılı üretim döneminde, Siirt İl Merkezine ait bağcılığın yoğun yapıldığı bazı köyler ile Şirvan, Tillo…

30
Haz
2020

Kuzey Orijinli Yüksek Boylu Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) Yumuşak Odun Çeliklerinde Köklenme Üzerine Ortamların Etkisinin Modellenmesi

Bu çalışma yüksek boylu maviyemişlerin (Vaccinium corymbosum L.) yumuşak odun çeliklerinde köklenme oranı ile köklenme derecesi üzerine…

30
Haz
2020

Bazı Pestisit Uygulamalarından Sonra Toprakta Hedef Olmayan Nematod, Bakteri ve Mikrofungus Popülasyonlarının Değişimi

Tarımsal alanlar, insan müdahalesi ile kimyasal girdilerin olduğu önemli ekolojik ortamlardır. Bu ortamların varlığı, insanlar için önemli…

30
Haz
2020

Waterpad Polimerin Farklı Sulama Düzeylerinde Yetiştirilen Patlıcanın Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi

Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi nedenlerle, su kaynaklarının önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu…

30
Haz
2020

Havuç Sınıflandırması için Gerçek Zamanlı Görüntü İşleme Makinesi Tasarımı

Konya ili Kasınhanı ilçesi, Türkiye`nin en büyük havuç üretimine sahiptir. 2017 yılında Konya ili havuç üretim alanlarının…

30
Haz
2020

Ordu ili Akkuş Yöresinden Seçilen Kuşburnu (Rosa spp.) Genotiplerinin Meyve Özellikleri

2014-2015 yıllarında yürütülen bu araştırmada, Ordu ili Akkuş yöresi doğal kuşburnu popülasyonunda çok sayıda genotip arasından seçilen…

30
Haz
2020

Kardelen Soğan Çoğaltımında Sakkaroz Kullanımı

Toros kardeleni ihracatı kota sınırlaması ile yapılan türlerden birisidir. Soğanın kısa süre içinde büyütülmesi üretim yönünden önemli…

30
Haz
2020

Kiraz Domateslerde Donma Hızınn Kaliteye Etkisi

Bu çalışmada farklı hızlarda dondurulmuş kiraz domateste donma hızının bazı kalite özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Kiraz domatesler,…

30
Haz
2020

Düşük Sıcaklıklarda Depolanan Trabzon Hurması Çiçek Tozlarının Kalite Durumlarının Belirlenmesi

Bu çalışma, 3 yabancı tozlayıcı çeşit ve 2 yerli Trabzon hurması (Diospyros kaki L.) genotipine ait çiçek…

30
Haz
2020

24-Epi Brassinolidin, Sıcaklık Stresi Koşullarında Parus ve Gaviota Çilek Çeşitlerinin Bazı Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi

Çalışma, çeşit (Parus ve Gaviota), 24-Epi brassinolid konsantrasyonları (0, 1 ve 2 mg/l) ve sıcaklık (normal ve…

30
Haz
2020

Patlıcan Meyvelerinde (Solanum melongena L.) Metil Jasmonat Uygulamalarının Enzimatik Kararma ve Antioksidatif Enzimler Üzerine Etkileri

Meyveleri klimakterik olmayan patlıcanlar, üşüme zararına hassas ve hasat sonrası raf ömrü kısa olduğundan dolayı önemli ekonomik…

30
Haz
2020

Yağışa Dayalı Koşullarda Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum L.) Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Bu çalışma 16 ekmeklik buğday çeşidi ile 2009-2010 ve 2010-2011 yıllarında yağışa dayalı koşullarda verim ve bazı…

30
Haz
2020

Kuzularda Yetiştirme Tipinin Regresyon Ağacı Algoritmaları Tahmin Performansına Etkisi

Bu araştırma, yetiştirme tipi elit ve taban olan İvesi ırkı kuzuların sütten kesim ağırlıkları üzerine CART, CHAID…

30
Haz
2020

Kahramanmaraş`ta Bağcılığın Mevcut Durumu, Potansiyeli ve Geliştirilmesi

Türkiye`de üzüm üretimi 4.0 milyon ton kadardır. Kahramanmaraş 80-90 bin ton üzüm üretim miktarı ile Türkiye`de üzüm…

30
Haz
2020

Bursa-Gemlik Ekolojik Koşullarında Farklı Fosfor Dozlarının Azkan Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşidinin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi

Bu araştırma 2014 ve 2015 yıllarında Bursa–Gemlik ekolojik koşullarında birinci ürün olarak yetiştirilen Azkan nohut (Cicer arietinum…

30
Haz
2020

Gerze Tavuğu ve Bazı Saf Hat Genotiplerinde Majör Doku Uyumluluğu Gen Kompleksi Polimorfizmi

Bu çalışmada Gerze tavuğu popülasyonuna ait 43 örnek ile ticari saf hatlardan oluşturulan 50 örneklik Saf hat…

30
Haz
2020

Diyarbakır İlinde Yetişen Badem Ağaçlarından Endofit ve Epifit Bakteri Türlerinin İzolasyonu ve Bitki Gelişimini Teşvik Eden Mekanizmalarının Karakterizasyonu

Bu çalışmanın amacı, sağlıklı badem ağaçlarından izole edilen bitki gelişimini teşvik eden endofit ve epifit bakteri (PGPB)…

30
Haz
2020

Asma Anacı Çeliklerinde Kök Oluşum Yoğunluğu Yerlerinin Saptanması

Bu çalışmada, çeliklerde oluşan köklerin, çeliğin hangi kısmında ve ne yoğunlukta oluştuğu araştırılmıştır. Ayrıca asma anacı çelikleri…

30
Haz
2020

Bitki Yaşı ve Hasat Zamanının Kuşkonmaz Verimi ve Sürgün Kalitesi Üzerine Etkileri

Bu çalışmanın amacı farklı hasada başlama yaşı (2 ve 3 yaş) ve hasat zamanlarının (bahar ve yaz…

30
Haz
2020

Taramalı Elektron Mikroskobunda (SEM) Cassida prasina Illiger, 1798 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae) `nın Aedeagus Yapısı

Cassida Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae) cinsi içerisinde genel olarak erkek genitalinin ayırt edici olmadığı, spermatekanın ise…

30
Haz
2020

Bryoperdon, Türkiye İçin Yeni Bir Gasteromiset Cins Kaydı

Bir gasteromiset cinsi olan Bryoperdon, Rize`nin Ardeşen ilçesinden B. acuminatum örneklerinin toplanıp teşhis edilmesiyle Türkiye mikobiyotası için…

30
Haz
2020

Siyah Alaca ve Doğu Anadolu Kırmızısı Irkına Ait Sığırların Mycoplasma bovis ile Enfekte Sütlerinden Köken Alan Eksozomlardaki Yangı Ile Ilişkili miRNA`ların Ekpresyon Profili

Mikoplazma bovis, sığırlarda mastitis, artrit ve pnömoni gibi çeşitli klinik hastalıklarla ilişkili önemli bir ajandır. Bu çalışmada,…

30
Haz
2020

Fungal Fermantasyonu ile Elma Posasının Besin Madde İçeriğinin Zenginleştirilmesi

Bu çalışmada, elma posasının optimum koşullarda fungal fermentasyonuna tabi tutularak besin madde içeriğinin zenginleştirilmesi amaçlanmıştır. Pilot bir…

30
Haz
2020

Kanola Yağı İçeren Yemlerle Beslenen Avrupa Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax L.)`nin Sindirim Kanalı Boşaltım Süresinin Belirlenmesi

Bu çalışmada Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax) yemlerinde kullanılan, balık yağına ikame olarak, üç farklı oranda (0,…

30
Haz
2020

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine Max (L.) Merr.] Genotipleri Arasında Agronomik Özelliklerin ve ISSR Yönteminin Karşılaştırmalı Analizi

Bu çalışmada, 12 soya fasulyesi genotipi arasındaki genetik çeşitliliği, rastlantısal basit dizi tekrarları (ISSR) ve agronomik özellikler…

30
Haz
2020

Çukurova Bölgesi Pamuk Alanlarında Bemisia tabaci (Gennadius)`de Aşırı Düzeyde Sitokrom P450 CYP6CM1 Gen Ekspresyonu

Çukurova bölgesi polikültür tarımın yapıldığı bir bölgedir. Bu bölgede pamuk ekim alanlarında B. tabaci mücadelesinde neonikotinoid grubu…

30
Haz
2020

Bazı Pestisitler ve Odun Sirkesinin Buğday Agro-Ekosistemindeki Toprak Nematodlarına Etkileri

Bu çalışmada, bazı pestisitlerin ve odun sirkesinin buğday tarlasında toprakta yaygın olarak serbest yaşayan trofik düzeyinde nematod…

30
Haz
2020

Hıyar (Cucumis sativus L.) Genotiplerinin Morfolojik Karakterler ve AFLP Analizi ile Genetik Çeşitliliğinin Değerlendirilmesi

Bu çalışmanın amacı hıyar genotiplerinin morfolojik ve moleküler çeşitliliğini değerlendirmektir. Bu amaçla, altı adet morfolojik özellik (bitki…

30
Haz
2020

Trakya Bölgesi`nde Farklı Bitkiler Yetiştirilen Arazilerde Toprak ve Hava Mikrofungusları Üzerine Bir Araştırma

Bu çalışmada, Trakya Bölgesi`nde çeşitli tarla ve bahçe ürünlerinin yetiştirildiği topraklardaki mikrofunguslar ile havayla taşınan mikrofungusların konsantrasyon…

30
Haz
2020

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Üyesi İşletmelerin Gıda Güvenliği Kriterlerine Uyum Düzeyi: Menemen İlçesi Örneği

Türkiye`de süt hayvancılığı işletmeleri genellikle küçük ölçekli işletmelerdir. İşletme ölçeği ile gıda güvenliği kriterlerine uyum arasında güçlü…

30
Haz
2020

Çataldağ (Balıkesir-Susurluk) Çevresinin Carabidae, Staphylinidae, Elateridae, Cleridae, Cerambycidae ve Chrysomelidae (Coleoptera) Faunası Üzerine Çalışmalar

Bu çalışma 2017-2018 yıllarında Nisan-Kasım ayları arasında Balıkesir İli`nin Çataldağ çevresinde meşe ve kayın ormanlarının zeminde yaşayan…

30
Haz
2020

Van İlinin Çaldıran İlçesinde Yetişen Bazı Tıbbi Bitkilerin Toplam Fenolik ve Flavonoid Madde Miktarlarının Belirlenmesi

Çalışmanın amacı, Çaldıran/Van`da yetişen ve halk arasında sıkça tüketilen bazı tıbbi bitkilerin, toplam fenolik (TFM) ve flavonoid…

30
Haz
2020

Bazı Kavuzsuz Arpaların (Hordeum vulgare L. var. nudum Hook. f.) Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Bu araştırma, 2012-2013 ve 2013-2014 yetiştirme dönemlerinde Eskişehir`de Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yürütülmüştür. Çalışmada, son yıllarda…