Hıyar (Cucumis sativus L.) Genotiplerinin Morfolojik Karakterler ve AFLP Analizi ile Genetik Çeşitliliğinin Değerlendirilmesi

Bu
çalışmanın amacı hıyar genotiplerinin morfolojik ve moleküler çeşitliliğini
değerlendirmektir. Bu amaçla, altı adet morfolojik özellik (bitki morfolojisi,
bitki boyu, yaprak ayası büyüklüğü, meyve uzunluğu, meyve çapı ve meyve sapı
uzunluğu) ve sekiz AFLP markeri kullanılarak 18 hıyar hattı genetik çeşitlilik
açısından değerlendirilmiştir. Kullanılan AFLP primer kombinasyonları
polimorfizm göstermiştir. Çalışma sonucunda 1975 AFLP fragmanı elde edilmiş ve
1468 fragmanın polimorfik olduğu görülmüştür (÷75.34). Dendrogramlar, aritmetik
ortalamalar kullanılarak UPGMA (Unweighted Pair Group Method) yöntemiyle
çizilmiş ve UPGMA dendrogramına göre hıyar genotipleri iki ana gruba
ayrılmıştır. Dendrogramın genetik mesafeleri 0.92 ile 0.96 arasında
değişmiştir. Morfolojik verilere dayanan küme analizinde ise UPGMA dendrogramı
tüm hatları üç ana kümeye ayırmıştır. Çalışmada kullanılan hıyar hatlarının
benzerlik katsayısının 0.888 ile 0.982 arasında değişen düşük bir genetik
varyasyon seviyesine sahip olduğu belirlenmiştir. 8 çift AFLP primeri ile
oluşturulan filogenetik dendogramlarla, morfolojik taksonomi ile yapılan UPGMA
kümeleme analizleriyle oluşturulan dendogramlar örtüşmektedir.
Yaşar KARAKURT , Damla GÜVERCİN , Sercan ÖNDER , Özgür İŞLER
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 3

Author: