Daraltılmış Yuva Alanı Bombus Arılarında Koloni Dinamiklerini Nasıl Etkiler?

Bu çalışmada Bombus terrestris kolonilerinde yuva alanının daraltılmasının ana ve erkek arı üretim zamanı ve bu bireylerin sayısı gibi yaşam döngüsünü belirleyen koloni dinamiklerini nasıl etkilediği araştırılmıştır. Araştırmada diyapoz dönemini tamamlamış ve koloni oluşturmaya hazır 100 adet B. terrestris ana arısı kullanılmıştır. Sosyal fazda (ilk işçi arıların çıkışı) 10 adet işçi arı sayısına ulaşan 40 koloniden 20 tanesi yaklaşık 300 santimetrekare (en, boy, yükseklik; 16 cm, 19 cm, 5 cm), geriye kalan 20 tanesi ise yaklaşık 600 santimetrekare (en, boy, yükseklik; 23 cm, 26 cm, 14 cm) taban alanına sahip olan yetiştirme kutularına transfer edilmiş ve koloni gelişimleri yaşam döngüsü sonuna kadar takip edilmiştir. Sonuçlar daraltılmış yuva alanının kolonilerde dönüşüm noktası, rekabet noktası ve ilk ana arı üretim zamanı bakımından önemli bir farklılığa neden olmadığını göstermiştir. Ancak yuva alanının daraltılması B. terrestris kolonilerinde işçi ve erkek arı sayısını azaltırken, üretilen genç ana arı sayısını önemli düzeyde artırmıştır.


Ayşe OZANSOY AKSOY , Ayhan GÖSTERİT

Ziraat Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 15
Sayı 2

Dergi adı:Ziraat Fakültesi Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduzfd/issue/58147/770508

Author: admin