Çataldağ (Balıkesir-Susurluk) Çevresinin Carabidae, Staphylinidae, Elateridae, Cleridae, Cerambycidae ve Chrysomelidae (Coleoptera) Faunası Üzerine Çalışmalar

Bu çalışma 2017-2018 yıllarında Nisan-Kasım ayları arasında Balıkesir İli`nin Çataldağ çevresinde meşe ve kayın ormanlarının zeminde yaşayan kınkanatlı faunasının (Coleoptera) tespit edilebilmesi amacıyla bitki döküntülerinin Reitter kalburu ile elenmesiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda Carabidae, Staphylinidae, Elateridae, Cleridae, Cerambycidae ve Chrysomelidae (Coleoptera) familyalarına bağlı 460 birey içerisinde 27 cinse ait toplam 35 tür tespit edilmiştir. Bu türlerden 23`ü Balıkesir İli yerel faunası için ilk kayıt niteliği taşımaktadır. Bu türler içerisinde Agriotes sputator (Linnaeus, 1758), A. acuminatus (Stephens, 1830), Ampedus praeustus (Fabricius, 1792), A. haemorrhoidalis (Fabricius, 1801), Calais parreysii (Steven, 1829), Cardiophorus nigerrmimus Erichson, 1840, Lacon punctatus (Herbst, 1779), Pittonotus theseus (Germar, 1817) (Elateridae), Clerus mutillarius Fabricius, 1775 (Cleridae), Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758, C. welensii (Kuster, 1846), Prionus coriarius (Linnaeus, 1758), Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758)(Cerambycidae) saproksilik türlerdir. Ayrıca Elateridae ve Cerambycidae familyalarına ait 8 tür Akdeniz havzası ve Avrupa IUCN Kırmızı Listeleri içerisinde bulunmaktadır.
Sakin Vural VARLI , Hakan SÜRGÜT , Aylin TÜVEN , Nicklas JANSSON
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 3

Author: