Van İlinin Çaldıran İlçesinde Yetişen Bazı Tıbbi Bitkilerin Toplam Fenolik ve Flavonoid Madde Miktarlarının Belirlenmesi

Çalışmanın amacı, Çaldıran/Van`da yetişen ve halk arasında sıkça tüketilen bazı tıbbi bitkilerin, toplam fenolik (TFM) ve flavonoid (TF) miktarlarının belirlenmesi ve farklı organlardan elde edilen su ekstrelerindeki olası farkların ortaya konmasıdır. Alcea pallida (Hiro) (Willd.) Waldst. &amp,amp,. Kit., Rumex scutatus L. (Evelik), Mentha longifolia (L.) L. (Dağ Reyhanı), Erigeron acris L., Achillea vermicularis Trin. (Civan Perçemi) bitkileri Van/Çaldıran`dan toplanmıştır. Ekstrelerin TFM ve TF içerikleri spektrofotometrik olarak ölçülmüştür. En yüksek TFM ve TF madde E. acris bitkisinin tohum ekstresinden elde edilmiştir. Aynı bitkinin gövde ekstresi ve M. longifolia tohum ve gövde ekstreleri de yüksek fenolik ve flavonoid madde taşıyan bitki kısımları olmuştur. Sonuçta, kullanılan beş farklı bitkiden alınan çiçek, gövde ve tohum ekstrelerinin hepsinde çiçek ve/veya tohum ekstrelerinin gövde ekstrelerine göre daha verimli olduğu ortaya konmuştur. E. acris ve M. longifolia bitkilerinden elde edilen sonuçlar, bu bitkilerin tıbbi amaçlara uygun olarak kullanılabileceğini, hem tohum hem gövde kısımlarının yoğun fenolik ve flavonoid içerdiğini göstermiştir.
Deniz İRTEM KARTAL , Neşe ERAY , Fazlı ÖZTÜRK
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 3

Author: