NİJERYA'DA SORGHUM GIDA GÜVENLİĞİ

Çalışma, Nijerya'da sorgumun gıda güvenliğini 1961 ile 2018 yılları arasında değişen yıllık zaman serisi verilerini kullanarak incelemiştir. Veriler FAO veri tabanından alınmıştır ve toplanan veriler hem tanımlayıcı hem de çıkarımsal istatistikler kullanılarak analiz edilmiştir. Ampirik bulgular, sorgum üretimindeki artışı etkileyen ana faktörün üretkenlikten ziyade alan genişlemesi olduğu göz önüne alındığında, rejimler geçişi boyunca üretim büyüme performansı zayıf olduğundan sorgumun yetim bir ürün olduğunu göstermiştir. Buna ek olarak, rejim değişiklikleri içinde ve arasında ortalama üretimdeki değişimden sorumlu ana faktör, alandaki artıştı. Rejim kaymaları arasındaki ortalama üretimdeki dalgalanmanın alan riski ve belirsizlikten, yani belirsizlikten kaynaklandığı gözlendi. hava durumu değişkenleri. Çiftçilerin arazi tahsis kararının hem kurumsal hem de kurumsal olmayan faktörler tarafından yönetildiği tespit edilmiştir. Ayrıca, sorgum üretiminin gelecekteki gıda güvenliği umut verici değildir, çünkü üretim, alandaki hafif artış nedeniyle hafif bir artışla işaretlenecektir, çünkü üretkenlik eğilimdeki marjinal artışla işaretlenecektir. Bu nedenle sorgumun gıda güvensizliği, ülkenin çok yönlü amaçları nedeniyle içereceği bir başka zamanlama bombasıdır. Bu nedenle, politika yapıcıların ülke ekonomisini etkileyecek olan ithalatı önlemek için acil adımlar atması gerekiyor.


Sanusi SADIQ

Ziraat Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 15
Sayı 2

Dergi adı:Ziraat Fakültesi Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduzfd/issue/58147/792399

Author: admin