Farklı Toprak Sıcaklıkları ile Azalan Toprak Neminin Toprağın CO2 Üretimine Etkisi

Başlangıçta doygunluğun %60’ına ulaşıncaya kadar sulanan bir toprağın farklı sıcaklıklardaki atmosfer içerisinde bulunması halinde CO2 emisyonunda meydana gelen değişimi incelemek amacıyla saksı denemesi yürütülmüştür. Denemede saksıların yerleştirildiği düzeneğin sıcaklıkları 40, 36 ve 32 °C’ye ayarlanmış, ayrıca oda sıcaklığında bırakılan kontrol saksıları denemeye alınmıştır. Sulama sadece deneme başlangıcında bir kez yapılmıştır. Zamana bağlı olarak toprak sıcaklığında, toprak neminde, CO2 emisyonunda ve buharlaşmada meydana gelen değişimler başlangıçtan itibaren 22. güne kadar izlenmiştir.
Deneme sonuçlarından saksının yer aldığı atmosfere uygulanan sıcaklık ile toprak sıcaklığı arasında fark olduğu, uygulanan sıcaklığın toprağa eşit biçimde geçmediği saptanmıştır. Buna rağmen saksılardaki topraklar arasında 3.9, 3.3 ve 4.7 °C sıcaklık farkı oluşturulabilmiştir. Deneme başlangıcında uygulanan suyun topraktan azalma hızı sıcaklıkla birlikte artmış, en yüksek azalma en yüksek sıcaklık uygulamasında kaydedilirken en düşük azalma oda sıcaklığında belirlenmiştir. Denemenin son ölçüm günü olan 22. günde 40 °C uygulamasında toprağa verilen suyun %81’i, 36 °C uygulamasında %73.6’sı, 32 °C uygulamasında %66.6’sı kontrol uygulamasındaki azalma ise %47.5 olmuştur. Sonuçlardan, farklı sıcaklık uygulamalarının CO2 emisyonunu belirgin biçimde artırdığı (p


Davut AKBOLAT , Ali COŞKAN

Ziraat Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 15
Sayı 2

Dergi adı:Ziraat Fakültesi Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduzfd/issue/58147/816502

Author: admin