Tel Çekme İşleminde Kalıp Kalibrasyon Bölgesi Uzunluğunun 1045 Çelik Tel Mukavemeti Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi

Bu çalışmada, tel çekme işleminde kalibrasyon uzunluğunun çekme mukavemeti üzerine olan etkisi incelenmiştir. Kalibrasyon bölgesinin etkisini iki farklı redüksiyon oranı ve filmaşin çapı kullanılarak gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, kalibrasyon bölge uzunluğu arttıkça mukavemet artışı gözlemlenmiştir. Ancak, kalibrasyon boyunun uzun olması üretim esnasında çeşitli imalat problemlerine sebebiyet vermiştir. Çapsal mikrosertlik dağılımları ise kalibrasyon boyu arttıkça aralarındaki farklarda da artış gözlemlenmiştir. Mikrosertliğin artmasının esas sebebinin kalibrasyon boyunun artmasıyla elde edilen yüksek sürtünme kuvvetinin oluşturduğu deformasyon sertleşmesidir.


Ekrem ÇELİK , Fatih ÖZEN , Erdinç İLHAN , Salim ASLANLAR

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 4

Dergi adı:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

http://jes.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/57950/784544

Author: admin