TİTANYUM DİOKSİT SENTEZİ (TİO2)

Titanyum dioksit (TiO2), çevre dostu, sentezi kolay, stabil ve ucuz bir katalizör olarak, çoğunlukla su arıtımı gibi çevresel iyileştirme amaçlı hafif aktiviteye sahip bir katalizör olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, TiO2, kristal yapıları belirlemek için X-Ray difraksiyon cihazı (XRD), enerji dağıtıcı X-ışını spektroskopisi (EDX) ile donatılmış taramalı elektron mikroskobu (SEM), parçacık boyutunu belirlemek için BET analizi, ve bağları belirlemek için FT-IR analizi kullanılarak sentezlenmiş ve karakterize edilmiştir. Sonuçlar, 2θ piklerde 25o, 38o, 48o'de TiO2 nanopartiküllerinin varlığı tespit edilirken, 65o ve 70o piklerde TiO tespit edildiğini göstermektedir. EDX analizi sonuçlarına göre; Ti, O, Au ve C elementleri belirlenmiştir. FT-IR analizine göre, 450 cm-1'de oluşan pik TiO2 varlığını gösterir. BET analizine göre; TiO2'nin yüzey alanı 65 m2/g olarak belirlendi ve bu ticari TiO2'den (40 m2/g) önemli ölçüde yüksektir. Sonuçlar, literatürde kullanılanlara göre azalan sıcaklıklarda TiO2 elde etmenin mümkün olduğunu göstermektedir. Ek olarak, oda sıcaklığında sentezlenen TiO2 karakterizasyonu, yüksek sıcaklıklarda (>400Co) gerçekleştirilen önceki çalışma sonuçlarından elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzerdir.


Serdar GÖÇER , Zeynep ZAİMOGLU , Kevser CIRIK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 4

Dergi adı:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

http://jes.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/57950/780560

Author: admin