KARAÇAM ODUNUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE FARKLI ATMOSFERLERDE UYGULANAN ISIL İŞLEMİN ETKİSİ

Masif odunun, diğer mühendislik malzemeleri ile kıyaslandığında, yenilenebilir bir malzeme olması, kolay işlenebilmesi, ucuz olması, yoğunluğuna göre mekanik özelliklerinin yüksek olması gibi üstün özellikleri bulunmaktadır. Ancak, biyolojik dayanıklılığı düşüktür ve rutubet alıp verdiğinde daralıp genişlemesi istenmeyen özelliklerindendir. Bu istenmeyen özelliklerini iyileştirmek için değişik metotlar geliştirilmiştir. Isıl işlem metodu bu metotlardan birisidir. Isıl işlem uygulaması, sıcak buhar, sıcak yağ, vakum veya azot gazı atmosferinde uygulanmaktadır. Bu çalışmada, azot gazı, vakum ve hava atmosferlerinde yapılan ısıl işlemin karaçam odununun bazı fiziksel özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Test örneklerinin ağırlık kaybı, tam kuru yoğunluk, denge rutubeti yüzdesi, genişleme yüzdeleri ve su alma yüzdeleri belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre; sıcaklık arttıkça, ağırlık kaybının arttığı, genişleme ve su almanın azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca, hava atmosferinde yapılan ısıl işlem sonuçları ile kıyaslandığında, azot gazı atmosferinde yapılan ısıl işlem sonucunda ağırlık kaybının daha az olduğu tespit edilmiştir.


Bekir Cihad BAL

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 4

Dergi adı:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

http://jes.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/57950/771516

Author: admin