AMONYUM SIYIRMA KULESİ DİZAYNI VE ÇÖP SIZINTI SULARINDAN AMONYUM GİDERİMİ OPTİMİZASYONU

Düzenli depolama sahalarındaki sızıntı suları, yüksek kirliliğe sahip karmaşık atık sulardır ve biyolojik olarak parçalanabilirlikleri de zordur. Yüksek konsantrasyonlarda kirletici madde içeren deponi sahası sızıntı suyuna ön arıtma yapılmalıdır. Bu nedenle, amonyum sıyırma işlemi, özellikle sızıntı suyunun amonyum giderimi için etkili bir yöntemdir. Amonyum sıyırma işlemi ile amonyum ve organik maddelerin giderimi artar. Bu çalışmada, amonyum sıyırma işleminin ham sızıntı sularından amonyum (NH4+) ve kimyasal oksijen ihtiyacı (KOI) giderilmesinin uygulanabilirliği araştırıldı. Amonyum sıyırma kulesi adı verilen yeni bir sistem tasarlanmıştır. Bu çalışma sırasında amonyum sıyırma işlemi, sıcaklık (30-40-60oC), havalandırma oranı (HH, HL, LL m3air / dak) ve hidrolik bekletme süreleri (6-12-24-48 saat) olarak gerçekleştirildi. Sistem performansı amonyum ve KOI parametreleri ile değerlendirildi. Amonyum sıyırma işleminin optimum koşulları 60°C sıcaklık, HH (1m3hava/ dakika) havalandırma hızı ve (48 saat) hidrolik bekletme süresi belirlenmiştir. Karşılık gelen amonyum ve KOIgiderim verimleri sırasıyla yaklaşık% 88 ve % 79’dur. Bu çalışmanın sonuçları, bir amonyum sıyırma işleminin kullanılmasının, ham depolama sahası sızıntı sularından amonyum ve KOI konsantrasyonunu gidermek için etkili bir yöntem olduğunu göstermektedir.


Melike OZTEKIN , Vildan AKGUL , Ahmet DUYAR , Serdar GOCER , Kevser CIRIK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 4

Dergi adı:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

http://jes.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/57950/750420

Author: admin