ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT ÜRETİMİ İÇİN İLERİ TEKNOLOJİLER

Kompozit yapıların etkinliğini artırmaya yönelik gelişmeler büyük ölçüde imalat yöntemlerine bağlıdır. İlaveten, kompozit üreticileri düşük maliyetli ve otomasyona dayalı imalat için de çaba göstermektedirler. İmalat hatalarının kontrol edilebilir olması da üretim için önemli bir husustur. Bu çalışmada elyaf takviyeli polimer kompozitler için çeşitli imalat yöntemleri sunulmuştur. Ayrıca gelişmiş kompozit tasarımlar için ileri teknoloji kullanmayı gerektiren yenilikçi yöntemlere de dikkat çekmektedir. El yatırması, vakum torbalama, reçine transfer kalıplama, reçine infüzyonu ve otoklav gibi geleneksel yöntemlerin yanı sıra, sıcak baskı kalıplama, pultrüzyon işlemi ve otomatik yerleştirme (istifleme) yöntemlerindeki gelişmeler de belirtilmiştir. Aynı kalitede reçine transfer kalıplama ve otomatik dikişleme işlemleri gibi hibrit kompozit tasarımlarında fark yaratan yöntemler de tanıtılmıştır. İmalat yöntemlerinin birbirlerine göre üstünlükleri ve sınırlamaları belirtilmiş ve kullanım amaçlarına değinilmiştir.


Çağrı UZAY , Necdet GEREN

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 4

Dergi adı:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

http://jes.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/57950/809417

Author: admin