MİKRODALGA KOŞULLARINDA MUZUN KÖPÜK KURUTMA ÖZELLİKLERİNİN MODELLENMESİ

Bu çalışmada, muzun mikrodalga destekli köpük kurutma ile kurutulması ve kurutma davranışının belirlenmesi amaçlanmıştır. Muz köpüğü, 100, 180, 300, 450 ve 600 W mikrodalga güçlerinde köpük kurutma yöntemi ile kurutulmuştur. Aktif nem difüzyon katsayıları, 5.9536 x 10-9 ve 3.5692 x 10-8 m2 s-1 aralığında bulunmuştur. Mikrodalga ile kurutulan muz köpüğünün aktivasyon enerjisi 10.80 W g-1 olarak hesaplanmıştır. Bunun yanında, deneysel nem oranı datalarına en iyi uyan modeli bulabilmek için, ince tabaka kurutma modelleri; Page, Wang ve Singh, Midilli ve diğerleri, Silva ve diğerleri, two-term ve Peleg, uygulanmıştır. Sonuç olarak, Midilli ve diğerleri modeli en yüksek R2, en düşük RMSE, RSS and χ2 değerleri ile diğer modellere göre daha iyi uyum sağlamıştır.


Ayşe Nur YÜKSEL

Gıda
,
Yıl 2020
Cilt 45
Sayı 6

Dergi adı:Gıda

https://dergipark.org.tr/tr/pub/gida/issue/57245/764519

Author: admin