BAKTERİYOSİNOJENİK SUŞLARIN SÜTTE GELİŞMELERİ VE BAKTERİYOSİNLERİNİN PEYNİR KÜLTÜRLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİ

Bu çalışmada; farklı yağ içeriğine sahip sütlerde bakteriyosin üreticisi olan Lactococcus lactis ssp. lactis BZ ve Enterococcus faecalis KP’nin gelişme ve bakteriyosin üretme yetenekleri ile bakteriyosinleri olan laktokoksin BZ ve enterosin KP’nin tam yağlı sütte peynir üretiminde kullanılan starter kültürlere (Choozit MA 11LYO 50, Choozit MA 19LYO 50 ve DI-Prox M265) karşı etkileri belirlenmiştir. L. lactis ssp. lactis BZ ve E. faecalis KP’nin sütte gelişme ve bakteriyosin üretme yetenekleri 30°C’de 48 saat boyunca incelenmiştir. Çalışma sonucunda, her iki bakterinin düşük yağ içeriğine sahip sütte daha iyi geliştikleri ve daha fazla bakteriyosin ürettikleri tespit edilmiştir. Laktokoksin BZ (1600 AU/mL) ve enterosin KP (1600 AU/mL) hem tek başlarına hem de kombine olarak kullanıldıklarında analiz edilen üç farklı peynir starter kültürlerine karşı inhibitör etkinliğe sahip olduğu bulunmuştur.


Nilgün ÖNCÜL , Zeliha YILDIRIM

Gıda
,
Yıl 2020
Cilt 45
Sayı 6

Dergi adı:Gıda

https://dergipark.org.tr/tr/pub/gida/issue/57245/801608

Author: admin