FARKLI YÖNTEMLER İLE KURUTULMUŞ YAĞI AZALTILMIŞ BEYAZ PEYNİRİN KURUTMA KİNETİĞİ

Bu çalışmada, sıcak hava ile kurutma (50, 60, 70 °C ve 1.8 m/s), mikrodalga kurutma (180, 360, 540 W) ve dondurarak kurutma (0.2, 0.15, 0.1 mbar) olmak üzere üç farklı kuruma yöntemi deneysel olarak incelenmiş ve yağı azaltılmış beyaz peynirin (RFWC) kurutma kinetiği belirlenmiştir. Mikrodalga kurutma yönteminde işlem süresi, RFWC için sıcak havayla kurutma ve dondurarak kurutma yöntemlerinden önemli ölçüde daha kısadır. RFWC'nin kuruma kinetiğini temsil eden en yüksek R2 ve en düşük RMSE ve χ2 değerlerini hedefleyen en uygun kurutma modelini belirlemek için yarı deneysel modeller uygulanmıştır. Farklı kurutma yöntemleri için efektif difüzyon katsayısı değerleri 1.521 x 10-9 ile 4.432 x 10-8 m2/s arasında değişmiştir. Sıcaklık, mikrodalga gücü ve vakum basıncının artırılmasıyla efektif difüzyon katsayısı değerleri artmıştır. Aktivasyon enerjisi değerleri sıcak havayla kurutma için 12.421 kJ/mol ve mikrodalga kurutma için 5.599 W/ g olarak belirlenmiştir.


Özgün KÖPRÜALAN , Feyza ELMAS , Anıl BODRUK , Şeyma ARIKAYA , Mehmet KOÇ , Nurcan KOCA , Figen ERTEKİN

Gıda
,
Yıl 2020
Cilt 45
Sayı 6

Dergi adı:Gıda

https://dergipark.org.tr/tr/pub/gida/issue/57245/794811

Author: admin