YÜKSEKÖĞRETİMDE AKREDİTASYON

Bu çalışmanın amacı, bir yükseköğretim kurumunun ya da herhangi bir programının, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde belirli performans ölçütlerine uygunluğunu denetleyen, belgeleyen ve kalite güvencesinin sürekliliğini sağlayan akreditasyon sisteminin ele alınmasıdır. Yükseköğretimde akreditasyon, akademik kalite, saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun bir aracı olarak kabul edilmektedir. Akreditasyon, yükseköğretim kurumlarının ulusal ve uluslararası düzeyde birbirini tanıma sürecini kolaylaştırarak, diploma, unvan ve denkliklerin eşgüdümünü denetlemektedir. Çalışmada, akreditasyon kavramının içeriği üzerinde durulmuş, dünyada akreditasyon sisteminin işleyişi incelenmiş ve ülkemiz pratiğinde yükseköğretim kurumlarında akreditasyona yönelik yapılan çalışmalar çeşitli yönleriyle ele alınmıştır.


Çiğdem KILIÇASLAN

PEYZAJ
,
Yıl 2020
Cilt 2020
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:PEYZAJ

https://dergipark.org.tr/tr/pub/peyzaj/issue/58041/664974

Author: admin