İNTERNET GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN KALİTE SÜRECİNE YANSIMASI: BARTIN ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ

Yükseköğretimde kaliteyi sağlamaya yönelik program akreditasyonu; değişen koşul ve ihtiyaçlar çerçevesinde programların sürekli iyileştirilmesini, yükseköğretimde hareketliliğin kolaylaşmasını, öğretim elemanlarının desteklenmesini, rekabetin gelişmesini, toplumun ve sektörün eğitime duyduğu saygı ve güvenin artmasını sağlamaktadır. Uluslararası başarının arttırılabilmesi ve eğitim-öğretim programlarının/bölümlerinin akredite olmaları için kalite süreci önem taşımaktadır. Akreditasyon çalışmalarının yönetilebilir, sürdürülebilir ve izlenebilir olması sağlanarak değerlendirme yapılması kolaylaştırılmaktadır. Akreditasyon belirli bir sistematik içerisinde süreci planlama, iç ve dış değerlendirme, izleme ile raporlama aşamalarını kapsamaktadır. Kalite sürecini doğrudan etkileyen kurumsal dış değerlendirme çalışmalarında kurumla ilgili istatistiksel bilgi, grafik ve belgeler gibi dokümanlar değerlendirilmektedir. Bu materyallerin bulunduğu altyapı/ara yüzlerin standart; içeriklerinin ise erişilebilir, detaylı, kullanışlı ve güncel olması akreditasyonun temelini oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında görünürlüğün sağlanması ve bilgilerin yaygınlaştırılması adına birer araç olarak kullanılan kurum web sayfası ve sosyal medya hesapları (Twitter, Instagram ve Facebook) Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü örneğinde ele alınmıştır. Bu doğrultuda; internet görünürlüğünü belgeleyen çalışmalara ait veriler incelenmiş ve görünürlüğe olan etkisi istatistiksel sonuçlar temelinde değerlendirilmiştir. Kalite sürecini etkileyen internet görünürlüğünü arttırmaya yönelik öneriler sunulmuştur.


Gizem CENGİZ GÖKÇE , Pelin KEÇECİOĞLU DAĞLI , İdil DAL

PEYZAJ
,
Yıl 2020
Cilt 2020
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:PEYZAJ

https://dergipark.org.tr/tr/pub/peyzaj/issue/58041/701623

Author: admin