PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNDE TANINIRLIK VE İNGİLTERE’DE PROGRAMLARIN AKREDİTASYON SÜRECİ

Akreditasyon, farklı meslek disiplinleri için farklı süreçler ile tanımlansa da, özünde aynı dili konuşmak ve asgari düzeyde beklentileri tarif etmek anlamına gelmektedir. Çoğu zaman “aynılaştırma” olarak görülen bu sistemde algılananın aksine “farklılaşma”nın öne çıktığını görmek mümkündür. Akreditasyon süreci aynı zamanda programların kalitenin yükselmesi ve hedeflerinin karşılanmasında önemli roller üstlenmektedir.
Bu çalışmada farklı ülkelerde farklı biçimlerde işlenen akreditasyon süreci İngiltere’de Peyzaj Mimarlığı mesleğinin çatı örgütü Peyzaj Enstitüsü (Landscape Institute) örneğinde incelenmiş, ülkemizde bu konuda gerek akademik, gerekse mesleki anlamda yürüyen çalışmalar ile karşılaştırmalı yorumlanmıştır.


Mustafa ARTAR , İ̇dil DAL

PEYZAJ
,
Yıl 2020
Cilt 2020
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:PEYZAJ

https://dergipark.org.tr/tr/pub/peyzaj/issue/58041/811067

Author: admin