DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜNÜN AKREDİTASYON DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yükseköğretimde eğitimin kalitesi ve uluslararası düzeyde kendine yer bulması, ülkelerin kalite hedefleri arasında yer almaktadır. Dünyada, kalitenin sağlanması, denetlenmesi ve güvence altına alınması ise akreditasyon sistemi ile sağlanmaktadır. Yükseköğretim kurumlarında akreditasyon, eğitim kurumlarının ya da programlarının kalitesinin arttırılması ve belgelenmesi olarak tanımlanmaktadır. Kalite, saydamlık ve hesap verme temelinde eğitim kurumlarına dış kalite güvencesi vermektedir. Kurumun/programın, dönemsel olarak kendi kendini ya da kurum dışından değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada, Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün, Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu (IFLA) akreditasyon eğitim tüzüğü ve Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER) akreditasyon kriterleri temelinde bir ön değerlendirmesi yapılmıştır. Bu çalışmada eğitim öğretimde 25 yıla ulaşan Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünün, farklı paydaşlarla işbirliği içinde, sürekli iyileştirme ilkelerinden hareketle, çevik liderlik hedefleri doğrultusunda akredite olma süreci öncesinde yürüttüğü bazı hazırlık çalışmaları ortaya konularak bazı öneriler getirilmiştir.


Osman UZUN , Aybike KARADAĞ , Pinar KÖYLÜ , Pınar GÜLTEKİN , Kıymet UZUN YÜKSEL , Melek YILMAZ KAYA

PEYZAJ
,
Yıl 2020
Cilt 2020
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:PEYZAJ

https://dergipark.org.tr/tr/pub/peyzaj/issue/58041/763448

Author: admin