PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİM POLİTİKASI

Dünyanın sahip olduğu kaynakların kullanımı ile kalkınma hedefleri ve arasındaki çelişkiler, insan yerleşimlerinin sürdürülebilir gelişimi üzerinde önemli baskılar yaratmıştır. Bu durum, mekan planlama ve tasarım disiplinlerinin sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulması konusundaki görev ve sorumluluklarını arttırmıştır.
Bir mekan planlama ve tasarım disiplini olarak peyzaj mimarlığı mesleği, doğal ve yapılı çevrenin yaratıcı biçimde dönüşümü üzerine çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca peyzaj mimarlığının bilimsel düzey, politikalar, kurumsal organizasyonlar, toplumun sahip olduğu kaynaklar ve bu kaynakların değerlendirme biçimlerine ve bunların zaman içindeki değişimine uygun mekânsal çözümler sunması da gerekmektedir. Bu çözümleri sunacak olan peyzaj mimarlarının aldıkları eğitimin, dünyanın karşı karşıya olduğu kompleks problemlerin yarattığı koşullara entegre olarak gelişmesi gerekmektedir. Peyzaj mimarlığı eğitiminde politika oluşturma süreci, gerek dünya gerekse ülke koşullarında olması gereken peyzaj mimarı profilinin eğitimindeki asgari niteliklerinin belirlenmesi ve giderek değişen/dönüşen öğrenci profili ve kurum anlayışlarına yönelik ulusal bir politika metninin oluşturulması ihtiyacı sebebi ile gündeme gelmiştir.
Türkiye Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi tarafından hazırlanan peyzaj mimarlığı eğitim politikası metni, Peyzaj Mimarlığı meslek disiplininin değişen ulusal ve uluslararası dinamikler çerçevesinde kendini güncellemesi ile hem eğitiminin hem de geleceğinin kurgulanmasına yönelik bir yol haritasıdır. Çalışmada; peyzaj mimarlığı eğitim politikasına ihtiyaç duyma nedenleri, metnin ortaya çıkış süreci ve bu sürecin açıklanması, politikanın amaç ve kapsamı, dayanakları, vizyonu, yüksek öğretimdeki karşılıkları ile bölüm açmak için temel ölçütler ve akreditasyon ele alınmaktadır.
Eleştirel akıl ve paydaşlarla işbirliği içinde rehber kuralların tanımlanmasını, stratejiler ve rehber kuralların görünürlük ve tanınırlığının teminini hedefleyen ve uygun aralıklarla güncellenecek olan politika metninin, peyzaj mimarlığı eğitiminin günümüzdeki ve gelecekteki durumuna katkı koyması amaçlanmıştır.


Gül ATANUR , Fatma Ayçim TÜRER BAŞKAYA , Pınar GÜLTEKİN , Sinem ÖZDEDE , Mustafa ARTAR , M. Bihter BİNGÜL BULUT

PEYZAJ
,
Yıl 2020
Cilt 2020
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:PEYZAJ

https://dergipark.org.tr/tr/pub/peyzaj/issue/58041/784983

Author: admin