Sekonder Metabolitler ve Rolleri

Sekonder metabolitler, bitkinin normal büyüme ve gelişmesi için ihtiyaç duymadığı ancak hücre metabolizmasının yan ürünü olarak bitkilerde üretilen kimyasal bileşiklerdir. Sekonder metabolitler, bitki yaşamı için elzem olmamakla birlikte bitki herhangi bir stres faktörü ile karşı karşıya kaldığında savunma mekanizması olarak sentezlenmeye başlarlar. Bazı sekonder metabolitler ilaçlar, tatlar, kokular, böcek öldürücüler ve boyalar gibi kimyasal olarak kullanılmaktadır ve bu nedenle büyük bir ekonomik değere sahiptir. Bu yeni teknolojiler, özellikle tıbbi bileşikler olmak üzere kimyasalların yenilenme kaynakları olarak yüksek bitkilerin sürekli kullanışlılığını genişletmeye ve geliştirmeye hizmet edecektir. Bu alandaki yoğunlaştırma çabalarının spesifik, değerli ve henüz bilinmeyen bitki kimyasallarının biyoteknolojik üretimine katkı sağlaması beklenmektedir.


Özlem BAKIR

Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 2
Sayı 4

Dergi adı:Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/uazimder/issue/57919/760126

Author: admin