Onkolitik Virüs ile Matematiksel Tümör Modeli

Besin, sağlıklı hücreler, tümör hücreleri ve onkolitik virüs arasındaki etkileşim için verilen dört boyutlu matematiksel model [29], bu çalışmada beş boyutlu adi diferansiyel denklem sistemi şeklinde genişletilmiştir. Tümör hücreleri onkolitik virüs ile etkileşime geçtiğinden, enfekte olmuş tümör hücreleri de modele dâhil edilmiştir. Onkolitik virüsün tümörü yok etmedeki rolünü incelemek için, tümörün sistemde olmadığı durumlar için kararlılık analizi yapılmıştır. Tümör ve sağlıklı hücrelerden yoksun bir sistemin kararlılığının, sisteme verilen virüs dozunun minimum değerine bağlı olduğu tespit edilmiştir. Tümörün olmadığı ve sağlıklı hücrelerin var olduğu durumda ise, sistemin kararlılığı için elde edilen minimum virüs dozunun, bir önceki dozdan daha küçük olduğu gözlemlenmiştir. Böylece, sistemde sağlıklı hücrelerin bulunmasının, tümörün yok edilme şansını artırdığı ve gerekli ilaç dozunun azaltılmasını sağladığı sonucuna varılmıştır. Son olarak, elde edilen kararlılık analizi için nümerik sonuçlar elde edilmiş ve sistemin kararlılığı için örnekler sunulmuştur.


Tuğba AKMAN YILDIZ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 7
Sayı 2

Dergi adı:Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bseufbd/issue/56632/595527

Author: admin