Mikro Silika Dolgulu Yüksek Dayanımlı Betonun Mekanik Özelliklerine Ön Isıtmanın Etkisi

Silis dumanı içeren betonun erken yaş sıcaklığı, silis dumanı yüzeyinin hızlı reaksiyon gösterme ve mukavemeti artırma eğilimi nedeniyle çok önemlidir. Kür metodu geçirimliliği, dayanımı ve durabiliteyi doğrudan etkiler. Bu çalışmada farklı oranlarda silis dumanı içeren betonların basınç dayanımı, eğilmede çekme dayanımı ve yarmada çekme dayanımı 2 kür metodunda araştırılmıştır. Basınç dayanımı için 15 × 15 × 15 cm küp numuneler, çekme deneyi için 10 × 20 cm silindir numuneler ve eğilme dayanımı için 7 × 7 × 28 cm kiriş numuneler olmak üzere 3 farklı kalıp kullanılmıştır. Silis dumanı ağırlıkça çimento yerine mineral katkı olarak %8, %10, %12 oranlarında kullanılmıştır. Deney için 2 grup hazırlanmış olup birinci grup 4 hafta su küründe iken ikinci grup ise 1 gün boyunca 75℃’de ön ısıtma etkisinde ve sonrasInda 4 hafta su küründe tutulmuştur. Slump testi kullanılarak taze beton özellikleri araştırıldığında en yüksek slump değerinin ve basınç dayanımı, yarmada çekme dayanımı ve eğilmede çekme dayanımında da en iyi sonuçların %10 silis dumanı içeren numunelerde olduğu görülmüştür.


Ibrahim ALAMERİ , Meral OLTULU , Metehan ARDAHANLI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 7
Sayı 2

Dergi adı:Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bseufbd/issue/56632/739609

Author: admin