AZ91, AS91 ve AM90 Magnezyum Alaşımlarının Aşınma ve Isıl Davranışları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Bu makale, AZ91, AS91 ve AM90 (Mg-9Al-X) döküm magnezyum alaşımlarının aşınma direnci ve termal davranışları üzerine karşılaştırmalı bir çalışmadır. Bu alaşımlardaki üçüncü alaşım bileşenlerindeki değişimin (X; sırasıyla, 1 Zn, 1 Si, 0.5 Mn ve sabit 9 Al, % ağırlıkça) alaşımların aşınma direnci, ısıl özellikleri ve yoğunlukları üzerindeki etkileri karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Alaşımların mikroyapısında bulunan intermetalik fazların (AZ91'de Mg17Al12, AS91’de Mg2Si ve AM90’da Al8Mn5) sertlik, yoğunluk, aşınma direnci ve ısıl özellikler üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Alaşımların termal özellikleri artan sıcaklıkla artmıştır (sıcaklık değişimi 25 °C'den 400 °C'e kadar). En yüksek termal yayılma AZ91 alaşımında, en düşük termal yayılma ise AM90 alaşımında ölçülmüştür. Öte yandan, en yüksek aşınma direnci AM90'da gözlenmiştir.


Birol AKYÜZ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 7
Sayı 2

Dergi adı:Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bseufbd/issue/56632/810018

Author: admin