Çizgisel Kaynak ile Odak Dışı Beslenen Bir Parabolik Reflektörden Kırınan Alanlar

Bir çizgisel kaynağın bir silindirik parabolik mükemmel elektriksel iletken (MEİ) reflektör antenden kaynaklanan kırınan alanları Geliştirilmiş Fiziksel Optik’in (Modified Theory of Physical Optics; MTPO) saçınım integrali kullanılarak incelenmiştir. Reflektör, çizgisel kaynak tarafından odak-dışı olarak beslenmiştir. Köşe kırınım alanları, Köşe Noktası Metodu (Edge Point Method) kullanılarak asimptotik olarak hesaplanmıştır. Üniform kırınan alanları elde etmede kullanılan hesaplamada Signum (İşaret) ve Fresnel fonksiyonları yardımıyla üniform olmayan durum ortadan kaldırılmıştır. Toplam saçılan, kırınan ve yansıyan alanlar sayısal olarak, parabol genişliği, çizgisel kaynağın konum açısı gibi problemin bazı parametreleri için çizdirilmiştir.


Mustafa KARA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 7
Sayı 2

Dergi adı:Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bseufbd/issue/56632/735678

Author: admin