Aralıklı Tip-2 Bulanık Mantık Denetleyici Tabanlı Yükselten Tip DA-DA Çevirici Yapısının Denetimi ve Deneysel Analizi

Bu çalışmada, yükselten tip DA-DA çeviricinin çıkış geriliminin denetimi için Aralıklı Tip-2 Bulanık Mantık Denetleyici (AT2BMD) yapısı önerilmiştir. Bu denetleyici yapısı ile yük değişimine karşı DA-DA çeviricinin dinamik cevabının iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ilk olarak yükselten tip DA-DA çevirici yapısı deneysel olarak geliştirilmiştir. Daha sonra önerilen denetleyici yapısının performansının ve güvenilirliğinin incelenmesi için birbirinden farklı iki deneysel çalışma durumu oluşturulmuştur. AT2BMD ile Tip-1 BMD (T1BMD) bu çalışma durumları altında karşılaştırılmıştır. Bu denetleyici yapılarının deneysel çalışmalara uygulanabilmesi için dSPACE DS1104 denetleyici kartı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre önerilen denetleyici yapısının her iki deneysel çalışmada da T1BMD’den daha tatmin edici dinamik cevaplar sağladığı açıkça gözlenmiştir.


Hakan AÇIKGÖZ , Ö. Fatih KEÇECİOĞLU

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 7
Sayı 2

Dergi adı:Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bseufbd/issue/56632/735757

Author: admin