KAHRAMANMARAŞ FLORASI SUCUL BİTKİLERİ

Türkiye Florası içinde sucul bitkiler önemli bir yere sahiptir. Bir bölgedeki sucul bitkilerin tespit edilmesi biyoçeşitliliğin de yapısının belirlenmesine katkı sağlar. Bu çalışmada Kahramanmaraş’ta yapılan flora araştırmalarında tespit edilen sucul bitkiler belirlenerek tablo halinde verilmiştir. Kahramanmaraş florasında 30 familya ve 62 cinse ait 109 sucul bitki taksonu belirlenmiştir. Bölgede en fazla sucul bitki taksonu içeren familyalar sırasıyla; Poaceae (21), Asteraceae, Cyperaceae ve Polygonaceae (8), Onagraceae (6), Lamiaceae, Rosaceae ve Scrophulariaceae (5), Fabaceae, Gentianaceae, Plantaginaceae ve Tamaricaceae (4)’ dür.


Yusuf Ziya KOCABAŞ , Fatih TOPAL , Abdülbaki SARI

Doğanın Sesi
,
Yıl 2020
Sayı 5

Dergi adı:Doğanın Sesi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/dosder/issue/57902/830839

Author: admin