Sodyum Hidroksit ile Aktifleştirilmiş Uçucu Kül Bazlı Geopolimerlerin Isıl Kür ve Ortam Küründe Dayanım Gelişimi

Sodyum hidroksit ile aktifleştirilmiş F sınıfı uçucu kül geopolimerinin basınç dayanımı gelişimi, 75ºC'de 24 saatlik ilk ısıl kürleme ile laboratuvar ortamı arasında karşılaştırılmıştır. F sınıfı geopolimerik harç, standart Rilem kumu, sodyum hidroksit ve su kullanılarak üretilmiştir. Harç karışım oranları kum, uçucu kül ve su için sırasıyla 3, 1 ve 0.288 olarak kullanılmıştır. Üretilen numunelerin laboratuvar ortamında ve 75ºC'de 24 saat ısıda ayrı ayrı bekletilerek kür edilmiştir. Ortam şartlarında bekletilen numunelerde 7 güne kadar ölçülemeyen düşük basınç dayanımları elde edilmiştir. Ancak altı aya kadar daha uzun kürleme süresinde önemli bir dayanım gelişimi gözlenmiştir. Isı ortamında kürlenen numuneler her zaman ortam kürüne göre daha yüksek dayanım sonuçları vermiştir. Isı ile kürlenen geopolimer numunelerin inşaat malzemelerinde kullanılabileceği, ısı ile kürlenmemiş numunelerin kullanımının ise daha uzun kürlenme süresi ihtiyaçları nedeniyle pratik olmadığı sonucuna varılmıştır.


Cengiz ATİŞ , Omeed Adwal Ali̇ ALİ , Uğur DURAK , Serhan İLKENTAPAR , Okan KARAHAN

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 9
Sayı 2

Dergi adı:Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/dufed/issue/57933/780101

Author: admin