Uçucu Yağların Dizel Motorlarda Yakıt Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Bu çalışmada, uçucu yağların içten yanmalı dizel motorlarında yakıt katkı maddesi olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Uçucu yağ hammaddesi olarak, yağ verimliliğinden dolayı, salvia candidissimanı tercih edilirmiştir. salvia candidissima bitki biokütlesinin uçucu yağı hidro distilasyon yöntemi ile elde edilmiştir. Elde edilen uçucu yağ daha sonra transesterifikasyon reaksiyonu ile biyoyakıta dönüştürülmüştür. Biyo yakıt, dizel yakıtına hacimsel olarak % 10 oranında ilave edilmiştir ve [SB-10] olarak isimlendirilmiştir. DF] ve [SB-10] yakıtları, sabit 1550 devrinde, değişken sıkıştırma oranına sahip bir dizel motorda test edilmiştir. Sonuçlar: [SB-10] yakıtının DF yakıtından 2.46 Nm daha fazla tork, 4.29 HP daha fazla güç ürettiğini göstermiştir. Yanma verilerine bakıldığında [SB-10] yakıtının basınç değerlerinde % 4,99, gaz sıcaklıklarında % 16.72C, basınç artış oranında % 22.84 ve kümülatif ısı salınım değerlerinde ise %2.85 daha fazla oluştuğu belirlenmiştir.


Erdal ÇILGIN

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 9
Sayı 2

Dergi adı:Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/dufed/issue/57933/800603

Author: admin