Mimarlik Öğrencilerinin Enerji Verimli Binalar Hakkinda Farkindalık ve İhtiyaçlari Üzerine Bir Araştirma

Bina tasarımında sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği günümüz mimarlık dünyasında önemli konular olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, iki üniversiteden bir grup mimarlık öğrencisinin enerji verimli binalar hakkındaki görüşlerini, gereksinimlerini, mevcut bilgi düzeylerini, algılarını ve farkındalıklarını incelemektir. Sonuçlar, çeşitli genel konuları kapsayan mimarlık dergilerinin öğrenciler tarafından akademik dergilere göre daha çok tercih edildiğini göstermektedir. Konuyla ilgili görsel anlatımlarla desteklenen mimar odaklı tasarım kılavuzuna ihtiyaç olduğu ve öğrencilerin ilgili bazı terminolojilere aşina olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışma mimarlık bölümlerindeki enerji verimli binalarla ilgili ders içeriğini belirlemede program koordinatörlerine yardımcı olması açısından önemlidir.


Yusuf YILDIZ , Semiha KARTAL , Türkan GÖKSAL ÖZBALTA

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 9
Sayı 2

Dergi adı:Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/dufed/issue/57933/806109

Author: admin