Aroclor 1254’e Maruz Kalan Elastinin Yapısında Meydana Gelen Değişikliklerin İncelenmesi

Elastin prolin, valin ve glisin aminoasitlerinin yoğun olarak yer aldığı hidrofobik bölge ve alanin aminoasitinin yer aldığı çapraz bağlanma bölgesinden oluşan ve omurgalı canlıların dokularına esneklik ve hareketlilik sağlayan bir protein çeşididir. Elastinde meydana gelecek hasarlar pek çok hastalığa neden olduğundan elastin proteini üzerine çok sayıda araştırma yapılmıştır. Fakat toksik bir maddeye maruz kalan elastinde oluşacak hasarla ilgili çalışmalar literatürde sınırlı sayıdadır. Bu amaçla önemli kalıcı organik kirleticilerden biri olan Aroclor 1254’e maruz kalan elastin proteininin yapısında meydana gelen değişiklikler histopatolojik olarak incelenmiş ve oluşan hasarın konsantrasyona bağlı olduğu tespit edilmiştir.


Özlem DEMİRCİ , Pelin UĞURLU , Nurcan DOĞAN BİNGÖLBALI, Ömer ACER , Ersin KILINÇ

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 9
Sayı 2

Dergi adı:Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/dufed/issue/57933/813759

Author: admin