Çörek Otu Tarımında Üretici Davranışlarının Belirlenmesi, Sorunlar ve Çözümler: Uşak İli Örneği

Bu çalışma, Uşak ilindeki üreticilerin çörek otu tarımına olan yaklaşımı, kullandıkları teknikler, üretici uygulamaları ve sorunların belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu çerçevede araştırma, Uşak ilinde çörek otu yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı 5 köyde (Yoncalı, Susuzören, Şükraniye, Kökez ve Hacim) yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan veriler çörek otu tarımı yapan 73 adet işletmeden anket yöntemiyle elde edilmiştir. Veriler, 2019 yılı üretim sezonunu kapsamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, üreticilerin en büyük sorunlarını yabancı ot mücadelesi, pazarlama ve desteklemelerin yetersizliği oluşturmaktadır. Ayrıca yöre çiftçisinin çörek otu yetiştiriciliği konusunda önemli bilgi eksikliklerinin olduğu belirlenmiştir. Bölgedeki çörek otu tarımının sürdürülebilmesi açısından yabancı ot mücadelesinde araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılarak üreticiye yol gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca üreticilerin piyasada birlikte hareket edebileceği bir birliğin (kooperatif, üretici birliği vb.) tesis edilmesi, sözleşmeli tarımın uygulanması ve iyi tarım uygulamaları desteği gibi tarımsal desteklerin makul seviyelerde devam ettirilmesi gerektiği düşünülmektedir.  


Mustafa CAN

Ziraat Mühendisliği
,
Yıl 2020
Sayı 370

Dergi adı:Ziraat Mühendisliği

https://dergipark.org.tr/tr/pub/zm/issue/56440/744575

Author: admin