Mersin İlinde Bazı Önemli Sebzelerin Karlılığı

Bu çalışmada, Mersin İlinde örtü altında yetiştirilen domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak ve fasulye üretiminin maliyet ve karlılık göstergeleri hesaplanmıştır. Araştırma verileri 2019 yılına aittir. Yapılan hesaplama sonucunda 2019 yılında domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak ve fasulye maliyetleri sırasıyla 0,81 TL/kg, 3,06 TL/kg, 1,79 TL/kg, 0,88 TL/kg, 2,07 TL/kg ve 1,06 TL/kg olarak hesaplanmıştır. İncelenen ürünlerin karlılıklarının karşılaştırılması, brüt kâr, net kâr ve nispi kâr hesaplanarak yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Mersin İlinde üretimi yapılan domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak ve fasulyenin çiftçiye sağladıkları net gelir ve diğer karlılık göstergeleri bakımından tercih edilebilir ürünler olduğu belirlenmiştir.


Seyit HAYRAN , Aykut GÜL

Ziraat Mühendisliği
,
Yıl 2020
Sayı 370

Dergi adı:Ziraat Mühendisliği

https://dergipark.org.tr/tr/pub/zm/issue/56440/708295

Author: admin