Fındık Yaprak Bitlerinin Düzce’deki Mevcut Durumunun Belirlenmesi

Bu çalışma fındık yaprak bitleri, Myzocallis coryli ve Corylobium avellanae’nin Düzce’deki durumunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Farklı yükselti aralıklarına sahip 29 fındık bahçesinde Mayıs-Ekim periyodu boyunca inceleme ve sayım yapılmıştır. M. coryli ve C. avellanae’nin yaygınlık oranları sırasıyla %100 ve %96.55 olarak bulunmuştur. M. coryli’nin ocak ve sürgündeki bulunma oranı Haziran-Eylül dönemi için %100, Mayıs ayı için %96.90 ve %94.77 ve Ekim ayı için %76.55 ve %68.28 olarak hesaplanmıştır. Corylobium avellanae’de ise ocak ve sürgündeki en yüksek bulunma oranları %38.97 ve %31.38 ile Haziran ayında belirlenmiştir. Diğer aylardaki bulunma oranları ise %25.86-31.38 ve %17.77-%27.82 arasında değişiklik göstermiştir. Myzocallis coryli ve C. avellanae’nin yoğunluklarının Haziran ayında zirveye ulaştığı, Temmuz ayından itibaren de kademeli bir şekilde azaldığı görülmüştür. Sürgün ve yaprak başına düşen en yüksek zararlı yoğunluğu Haziran ayında kaydedilmiş ve M. coryli için 49.22 ve 10.8, C. avellanae için ise 8.92 ve 1.96 olarak hesaplanmıştır. Yalnızca Eylül ayında artan rakıma bağlı olarak M. coryli’nin yoğunluğunda istatistiksel açıdan önemli bir azalma görülmüştür. Sürgün ve yaprak başına düşen yoğunluk 0-249 m için sırasıyla 30.57 ve 6.51 iken bu yoğunluk 500 m ve üzerinde sırasıyla 13.65 ve 3.13’e kadar gerilemiştir. Her iki türünde yoğunluğunun ekonomik zarar eşiğinin altıda kaldığı belirlenmiştir.


Ahmet ŞEN , Salih KARABÖRKLÜ

Ziraat Mühendisliği
,
Yıl 2020
Sayı 370

Dergi adı:Ziraat Mühendisliği

https://dergipark.org.tr/tr/pub/zm/issue/56440/706687

Author: admin