Farklı Yetiştirme Koşullarının Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Farinograf Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi

Bu çalışma, 14 ekmeklik buğday çeşidinin farinograf özelliklerine kuru ve sulu yetiştirme koşullarının etkisini belirlemek amacıyla Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde 2014-2015 yılı yetiştirme döneminde tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Ekmeklik buğday çeşitlerinin farinograf parametreleri (gelişme süresi, su absorbsiyonu, stabilite, 10. ve 12. dakika yumuşama değeri) incelenmiştir. Kuru ve sulu koşullarda yetiştirilen çeşitler arasındaki farklar istatistiki olarak değerlendirilmiştir. Farinograf gelişme süresi (p<0.001), su absorbsiyonu (p<0.001), stabilite (p<0.001), 10. dakika yumuşama değeri (p<0.001) ve 12. dakika yumuşama değeri (p<0.001) arasındaki farklar önemli bulunmuştur. Sulu koşullarda gelişme süresi, su absorbsiyonu ve stabilite değerlerinin kuru koşullarda elde edilen değerlerden daha yüksek, 10. ve 12. dakika yumuşama değerlerinin ise daha düşük olduğu belirlenmiştir.


Seydi AYDOĞAN , Süleyman SOYLU

Ziraat Mühendisliği
,
Yıl 2020
Sayı 370

Dergi adı:Ziraat Mühendisliği

https://dergipark.org.tr/tr/pub/zm/issue/56440/700685

Author: admin