Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Kekik Türlerinin Agronomik ve Uçucu Yağ Değerlerinin İncelenmesi

Bu çalışma, Diyarbakır ili ekolojik koşullarında Thymbra spicata var. Spicata, Satureja hortensis L. ve Origanum spp. kekik türlerinin agronomik ve uçucu yağ değerlerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Deneme 2017-2020 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik bitkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü uygulama alanında yürütülmüştür. Çalışmada bitki boyu (cm), bitki çapı (cm), yeşil herba verimi (kg da-1), drog herba verimi (kg da-1), drog yaprak verimi (kg da-1), drog yaprak/sap oranı (%), uçucu yağ oranı (%) ve uçucu yağ miktarı (l da-1) özellikleri incelenmiştir. Diyarbakır ekolojik koşullarında Satureja hortensis L. türünün, Origanum spp. türüne göre daha küçük habitus sahip olmasına rağmen daha yüksek drog, yaprak verimleri, yağ oranı ve yağ verimlerine sahip olması, bu türün Diyarbakır ekolojik koşullarında yetiştirilmesinin önemli olduğunu göstermiştir. Uçucu yağ verim ve agronomik özellikler arasındaki korelasyonların önemli olduğu ancak korelasyon sonuçları ile doğrudan ve dolaylı etkiler arasında farklılıklar olmadığı bulunmuştur. Bu durumla, korelasyon çalışmalarında doğrudan ve dolaylı etkilerin dikkate alınması gerektiği önerilmektedir.


Hilal SURMUŞ ASAN , Remzi EKİNCİ

Ziraat Mühendisliği
,
Yıl 2020
Sayı 370

Dergi adı:Ziraat Mühendisliği

https://dergipark.org.tr/tr/pub/zm/issue/56440/751046

Author: admin