Orta Anadolu Bölgesi’nde Yaygın Yetiştirilen Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Azot Kullanım Etkinlikleri Belirlenmesi

Bu çalışma, Orta Anadolu Bölgesi’nde yaygın olarak yetiştirilen bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin azot kullanım etkinliklerin belirlenmesi amacıyla tarla şartlarında yürütülmüştür. Tarla denemesi kuru koşullarda Konya’da tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak kurulmuştur. Genotiplerin azot kullanım etkinliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmada kontrol (0 kg/da N) ve 8 kg/ da-1 N olmak üzere iki uygulama ile 8 adet ekmeklik buğday çeşidi (Gerek 79, Bezostaya 1, Altay 2000, Bayraktar 2000, Kate A–1, İzgi 2001, Sönmez 2001 and Karahan 99) kullanılmıştır. Azot dozları ana parselleri ve buğday çeşitleri alt parselleri oluşturmuştur. Çalışma sonunda, azot uygulamasının azotun fizyolojik, agronomik ve alım etkinliği üzerine olan etkileri istatistiki bakımdan önemli bulunmuştur. Ayrıca genotiplerin ortalama azot kullanım etkinlikleri incelendiğinde azotun fizyolojik etkinliği en yüksek Bayraktar 2000 (50.5) çeşidinde belirlenirken, azotun agronomik ve alım etkinliği en yüksek Kate A-1 (15.9 ve 0.33) çeşidinde belirlenmiştir.


Fatma YILMAZ GÖKMEN, Mehmet HAMURCU , Sait GEZGİN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 30
Sayı 4

Dergi adı:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyutbd/issue/57941/764028

Author: admin