Şebinkarahisar (Giresun) Yöresinde Yetiştirilen ‘‘Alişar’’ Armut Çeşidinin Biyoaktif Profili

‘‘Alişar’’, Giresun ili Şebinkarahisar ilçesinde en az üç asırlık bir geçmişe sahip olan ve yörede yaygın olarak yetiştirilen yerel bir armut (Pyrus communis L.) çeşididir. Son yıllarda, insan sağlığı için değerli olan meyvelerin biyoaktif bileşenleri üzerine araştırmalar önem kazanmıştır. Bu araştırma, bu çeşide ait 27 klonun biyoaktif özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Klonların meyvelerinde, toplam fenolik içeriği, antioksidan aktivite (FRAP ve DPPH deneylerine göre) ve toplam flavonoid içeriği biyoaktif özellikler olarak araştırılmıştır. Alişar armut klonlarında toplam fenolik içeriği 72.61-147.38 mg/100 g arasında bulunmuştur. FRAP ve DPPH deneylerine göre, antioksidan aktivite 2.61-4.27 mmol/kg ile 0.18-0.76 mmol/kg arasında belirlenirken, toplam flavonoid içeriği 3.05-18.01 mg 100 g-1 arasında kaydedilmiştir. FRAP testine göre, toplam fenolik ve antioksidan aktivite arasında güçlü pozitif korelasyon (r=0.679***) belirlenirken, toplam fenolikler antioksidan aktivite ile orta derecede bir ilişki göstermiştir (R2=0.461). Araştırma bulguları, Alişar armut klonlarının biyoaktif özellikler yönünden varyasyon gösterdiğini, bazı klonların zengin biyoaktif içeriklere sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Toplam fenolik içerik bakımından A-19, antioksidan aktivite açısından A-23 ve toplam flavonoid içeriği yönünden A-18, diğer klonlardan daha dikkat çekici bulunmuştur. Biyoaktif özellikler açısından öne çıkan klonların armut ıslah çalışmalarına genetik materyal olarak katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.


Orhan KARAKAYA , Muharrem YILMAZ , Serkan UZUN , Mehmet Fikret BALTA , Tarık YARILGAÇ , Fikri BALTA

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 30
Sayı 4

Dergi adı:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyutbd/issue/57941/763379

Author: admin