Hizan İlçesinde Kullanılan Tıbbi Bitkilerin Etnobotanik İncelemesi (Bitlis-Türkiye)

Doğu Anadolu'da tibbi bitki kullanım kültürü çok zengindir. Hizan ilçesi bunun en güzel örneklerinden biridir. Hizan, oldukça engebeli bir topografyaya sahiptir. Geçmişte, Hizan halkı coğrafi yapısı ve sert kış koşulları nedeniyle hastalıklarını tedavi etmek için alternatif ilaçlar geliştirdi. Hizan (Bitlis) ilçesinde yürütülen bu çalışma Bitlis ilinde kullanılan geleneksel tıbbi bitkilerin bilgisinin ilk araştırmasıdır. Bu araştırma, yerel halk tarafından kullanılan tıbbi bitkileri bilimsel olarak tanımlamayı ve Hizan'da yaşayan yerel halkın geleneksel tıbbi bitki kullanım kültürünü kaydetmeyi amaçlamaktadır. 2018 ve 2019 yıllarında etnobotanik bilgi ve deneyime sahip katılımcılar ile yüz yüze görüşmeler yapılmış ve toplanan örnekler herbaryum tekniklerine göre hazırlanmıştır. Sonuç olarak 35 farklı hastalığın tedavisinde kullanılan 29 familyaya ait 71 takson tespit edilmiştir. Bazı taksonların geleneksel tıbbi kullanımı Hizan'a özgüdür. Sonuçlar, en fazla kullanılan bitki sınıfına sahip taksonomik familyanın Asteraceae olduğunu ortaya koymuştur. Bunları Rosaceae, Lamiaceae, Malvaceae, Polygonaceae ve Apiaceae takip etmiştir.


İbrahim DEMİR

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 30
Sayı 4

Dergi adı:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyutbd/issue/57941/730202

Author: admin