Susamda Lokasyon ve Yıllara Göre Verim ve Verim Unsurlarının Değişiminin Araştırılması

Bu çalışma 2008-2012 yılları arasında Manisa, Antalya, İzmir
ve Şanlıurfa ekolojik koşullarında yetiştirilen ikinci ürün susam bitkisinin
özelliklerini incelemek ve gelecekteki çalışmalara ışık tutmak amacıyla
yapılmıştır. Bitki materyali olarak Baydar-2001, Muganlı-57, Arslanbey,
Özberk-82, Birkan, Orhangazi-99, Hatipoğlu, Boydak ve BATEM-Uzun çeşitleri
kullanılmıştır. Ekolojik çevresel koşullardaki değişimin, ikinci ürün susam
yetiştiriciliğinde çok önemli olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, en yüksek
tohum verimi İzmir lokasyonundan elde edilirken, en düşük tohum verimi
Şanlıurfa lokasyonundan elde edilmiştir. Arslanbey ve Hatipoğlu çeşitlerinin
Şanlıurfa lokasyonunda ve BATEM-Uzun çeşidinin ise Ege ve Akdeniz bölgelerinde
tavsiye edileceği sonucuna varılmıştır.


Mustafa YAŞAR , Remzi EKİNCİ , Mehmet SEZGİN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 30
Sayı 4

Dergi adı:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyutbd/issue/57941/644514

Author: admin