Bazı Kontrollü Salınımlı Gübrelerin ve Uygulama Metotlarının İtalyan Çimi (Lolium multiflorum)’nin Gelişimi Üzerine Etkisi

Toprağa uygulanan gübrelerin yarayışlı hale geçerek bitkiler tarafından alınması besin elementine bağlı olarak birçok faktör tarafından etkilenmektedir. Gübrelerin etkinlik derecesini arttırmak için kontrollü salınımlı gübreler (KSG) yeni bir teknoloji olarak geliştirilmiştir. Yapılan bu çalışmada N, P ve K içerikleri yönünden benzer özellik gösteren 5 farklı KSG’nin (115, 414, 715, 815 ve 2415) ve farklı uygulama (serbest veya paketli) metotlarının İtalyan çiminin gelişimi üzerine etkisi kontrollü şartlarda belirlenmiştir. Torf ile doldurulmuş saksı içerisinde yetiştirilen bitkilere KSG’ler paket halinde ya da serbest halde uygulanmıştır. Tohum ekiminden itibaren 4 aylık periyod içinde gübrelerde zamanla meydana gelen toplam ağırlık kayıpları, besin elementi içeriğindeki meydana gelen kayıplar, birim gübre karşılığında toplam üretilen yaş ve kuru biomas ve saksı başına hasatla kaldırılan toplam besin elementi miktarları belirlenerek gübreler ve uygulama şekilleri karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, 414 (% 29.90) ve 815 (% 15.03) nolu gübrelerde ağırlık kaybı en az olurken biomas üretimi en fazla olmuştur. Her iki gübrenin etkinliği diğerlerine oranla istatistiksel olarak önemli düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Birim gübre karşılığında üretilen biomas miktarına göre ise 815 açık farkla öne çıkmıştır. Uygulama şekli açısından “serbest” uygulamanın daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Özellikle saksıda yetiştirilen ve uzun hayat döngüsüne sahip bitkilerde 815 nolu gübrenin serbest uygulama şekli önerilmiştir.


Kadir UÇGUN , Hasan ASLANCAN , Mesut ALTINDAL , Halit YILDIZ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 30
Sayı 4

Dergi adı:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyutbd/issue/57941/714190

Author: admin