Tüketicilerin Takviye Edici Gıdaları Kullanım Amacı, Satın Alma Tercihleri, Ürünlere Olan Güveni ve Yasal Düzenlemeler Hakkındaki Düşünceleri: Van İli Örneği

Takviye edici gıdalar, beslenmeye destek olarak kullanılan bir veya daha fazla gıda bileşeni içeren, oral yolla alınan farklı formlarda hazırlanmış ürünlerdir. Yapılan bu çalışmada Van ilinde takviye edici gıdaların kullanım amacı, satın alma tercihleri, ürünlere olan güveni ve yasal düzenlemeler hakkındaki düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada takviye edici gıdaların ne olduğunu bilenlerin oranı % 56.8 olarak bulunmuştur. Çalışmada kullanıcılar en fazla halsizlik gidermek ve bağışıklık güçlendirmek amacıyla takviye edici gıda tükettiklerini bildirmişlerdir. Çalışmada bu ürünlere duyulan güven düşük çıkmıştır (% 17.8) ve katılımcıların bu konudaki yasal düzenlemelerden büyük oranda habersiz oldukları (% 93.3) saptanmıştır. Buna karşın kadınların ve bu ürünleri daha önce kullananların, bu ürünler hakkındaki olumlu algılarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Van özelinden hareketle ülkemizde tüketicilerin takviye edici gıdalara güvenini arttıracak önlemlerin alınması, bu ürünlerin kullanımının artmasına ve insan sağlığının korunmasına katkı sağlayacaktır.


Serkan DOĞAN , Emine OKUMUŞ , Emre BAKKALBAŞI , İsa CAVİDOĞLU

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 30
Sayı 4

Dergi adı:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyutbd/issue/57941/733454

Author: admin