Bilgiyi Matematiksel İfadeye Gizlemek İçin Yeni Bir Yaklaşım

Bilgi gizleme son zamanlarda çok ilgi gördü. Steganografi için çeşitli yöntemler geliştirilmiş ve aynı zamanda gizli verileri tespit etmek için uygun steganalizler tasarlanmıştır. Bununla birlikte, steganaliz tarafınden dikkate alınmamasi için yeni bir kapak türünde sunulan bir yaklaşım daha az şüpheli olabilir. Bu makale bir mesajı matematiksel ifadeye dönüştürebilen bir yöntem önermektedir. Oluşturulan matematiksel ifade, oldukça güvenli bir metinle birlikte mesajı iletmek için bir kapak olarak kullanılabilir. Önerilen yöntem, uygun bir stokastik dilbilgisi kullanarak, belirli bir metne dayalı matematiksel bir ifade oluşturma yeteneğine sahiptir. Dilbilgisi kurallarının olasılığı, taşıyıcı metne göre ve matematiksel ifadelerin türüne göre belirlenebilir.


Muhammed MİLANİ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 7
Sayı 2

Dergi adı:Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bseufbd/issue/56632/634578

Author: admin