Dijital Görüntüler Kullanılarak Kan Grubunun Görüntü İşleme Tabanlı Tespiti

Kan gruplandırılması, temel tıbbi prosedürlerin çoğu için ilk ve en önemli gerekliliktir. Kan grubunu tespit etmede kullanılan geleneksel teknikte uzman, kan örneğine anti-serum madde karıştırarak kandaki renk ve biçim değişikliğini izler ve kan grubu ile Rh faktörünü belirler. Bu işlem uzman tarafından gün boyunca yapılmaktadır ve yorgunluk, gözden kaçırma gibi sebeplerden dolayı hataya açıktır. Bu çalışmada, görüntü işleme teknikleri kullanılarak kan grubunun otomatik olarak tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bunun için gerçek hasta kanlarının dijital görüntüleri üzerinde bir dizi görüntü işleme tekniği uygulanmıştır. Alınan kan görüntüleri üç bölüme ayrıldıktan sonra öncelikle RGB-Gri seviye-Siyah/Beyaz dönüşümü yapılmıştır. Ardından morfolojik işlemler uygulanarak kan bölgesi segmente edilmiş ve kenar sınır çizgileri işaretlenmiştir. Son aşamada ise beyaz piksel yoğunluğu, bölge içerisindeki nesne sayısı ve kenar piksel sayısı tespit edilerek kan grubu ve Rh faktörü belirlenmiştir.


Hilal ATICI , Hasan Erdinç KOÇER , Saadet KADER

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 7
Sayı 2

Dergi adı:Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bseufbd/issue/56632/646847

Author: admin